Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΕΚ Γ 77/2020

ΦΕΚ Γ 77/2020 

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Δεκεμβρίου 2019,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και
90 του Συντάγματος, τα άρθρα 34, 36, 37, 42, 77Α, 77Β


και 110 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Α΄ 35), όπως αυτά ισχύουν, το π.δ. 83/2019
(Α΄ 121) και τη με αριθμό 160/30.10.2019 απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης, διορίζεται δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης
η Μπρούμα Μαργαρίτα του Φιλάνδρου και της Ειρήνης,
που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1983 και έλαβε
το βαθμό «10,000» στο διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων
Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προ-
κηρύχθηκε με την αριθμ. 104572/24.12.2014 (Γ΄ 1756)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 104586/31.12.2014 (Γ΄ 1819) όμοια, και έχει τα
νόμιμα προσόντα, και τοποθετείται σε κενή οργανική
θέση στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης: 412/
07.01.2020).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6610521105/07.01.2020).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 641/07.01.2020).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ