Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021. - ΦΕΚ B 587/2020

ΦΕΚ B 587/2020 


Αριθμ. 8403 (4)
Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος και β. του άρθρου
3 του ν. 345/1976 (Α’ 141).


2) Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3) Το 155/5.11.2019 έγγραφο του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου, με το οποίο μας ζητήθηκε ο ορισμός
των επίκουρων μελών του Α.Ε.Δ για τη διετία 2020-
2021.
4) Τη με αριθ. 6/2020 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.
5) Την 174/2019 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, απο-
φασίζουμε:
Ορίζουμε επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγματος για το χρονικό διάστημα από
1.1.2020 έως και 31.12.2021 τους παρακάτω δικαστικούς
λειτουργούς, οι οποίοι θα ασκούν το έργο τούτο παράλ-
ληλα με τα κύρια καθήκοντά τους:
Α. 1) Χρήστο Παπανικολάου του Νικολάου, 2) Δημή-
τριο Τομαρά του Νικολάου, 3) Ευαγγελία Τζιράκη του
Νικολάου, 4) Βασίλειο Γκέρτσο του Άγγελου, 5) Κωνστα-
ντίνα Σκούρα του Παναγιώτη και 6) Μαρίνα Σκανδάλη
του Βασιλείου, Παρέδρους του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας.
Β. 1) Μαρία Πετσάλη του Σταύρου, Εφέτη Αθηνών,
2) Ζωή Καραχάλιου του Ευαγγέλου, Εφέτη Πειραιά,
3) Διονυσία Νίκα του Αθανασίου, Εφέτη Αθηνών, 4)
Στυλιανό Κακαβιά του Νικολάου, Εφέτη Αθηνών, 5)
Αριστέα Τσαμαδιά του Κωνσταντίνου, Εφέτη Αθηνών
και 6) Αθανάσιο Νικολόπουλο του Δημητρίου, Εφέτη
Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 17 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ