Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

ΠΝΠ: Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού .

ΦΕΚ A 42/2020 


ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό
προς την παράγραφο 5 του άρθρου 5, την παράγραφο
3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21
του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπι-
σθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση
κορωνοϊού.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:........


Άρθρο πρώτο


5. Κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα του πα-
ρόντος άρθρου έχει δικαίωμα να υποβάλει ενώπιον του
Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέ-
ρειας, όπου λαμβάνεται το μέτρο, αντιρρήσεις κατά του
μέτρου.
Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται με ή χωρίς την
παρουσία του αντιλέγοντος, εφόσον αυτός τελεί υπό
περιορισμό, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπείται από
δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος αποφαίνεται
αμετάκλητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι δι-
ατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με απόφα-
ση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να ρυθμίζονται
ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.
6. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρό-
ντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών,
εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ