Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΟΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΕΕ


(Οι αριθμοί παραπέμπουν στις αντίστοιχες παραγράφους)

 
I.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 – 9
Τα στάδια της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους 1
Η εκπροσώπηση των διαδίκων ενώπιον του Δικαστηρίου 2 – 3
Τα έξοδα της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου και η δικαστική αρωγή 4 – 6
Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 7 – 9
II.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 10 – 50
Ο σκοπός της έγγραφης διαδικασίας
10
Η έγγραφη διαδικασία στις προδικαστικές υποθέσεις 11 – 12
Η έγγραφη διαδικασία στις ευθείες προσφυγές 13 – 19
Το δικόγραφο της προσφυγής 13 – 14
Το υπόμνημα αντικρούσεως 15 – 16
Το υπόμνημα απαντήσεως και το υπόμνημα ανταπαντήσεως 17
Η αίτηση εφαρμογής της ταχείας διαδικασίας 18
Οι αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως ή λήψεως προσωρινών μέτρων (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) 19
Η έγγραφη διαδικασία στις αιτήσεις αναιρέσεως 20 – 32
Το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως 21 – 25
Το υπόμνημα επί της αιτήσεως αναιρέσεως 26
Η ανταναίρεση 27
Το υπόμνημα επί της ανταναιρέσεως 28
Τα υπομνήματα απαντήσεως και ανταπαντήσεως 29 – 30
Οι υποβαλλόμενες βάσει του άρθρου 57 του Οργανισμού αιτήσεις αναιρέσεως 31
Η εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο των αναιρέσεων 32
Η παρέμβαση στις ευθείες προσφυγές και στις αιτήσεις αναιρέσεως 33 – 38
Η αίτηση παρεμβάσεως 33
Το υπόμνημα παρεμβάσεως 34
Οι παρατηρήσεις επί του υπομνήματος παρεμβάσεως 35
Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις παρεμβάσεως 36
Η παρέμβαση στο πλαίσιο αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ή ταχείας διαδικασίας 37
Ο αποκλεισμός της παρεμβάσεως στις προδικαστικές υποθέσεις 38
Η μορφή και η δομή των διαδικαστικών εγγράφων 39 – 45
Η κατάθεση και η διαβίβαση των διαδικαστικών εγγράφων 46 – 50
III.
Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 51 – 69
Ο σκοπός της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως 52
Η αίτηση διεξαγωγής επ’ ακροατηρίου συζητήσεως 53
Η κλήση προς συμμετοχή στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση και η ανάγκη ταχείας απαντήσεως στην κλήση αυτή 54
Διευθετήσεις ενόψει της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως 55 – 57
Ο συνήθης τρόπος διεξαγωγής της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως 58
Το πρώτο στάδιο της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως: οι αγορεύσεις 59 – 64
Ο σκοπός των αγορεύσεων 59
Ο χρόνος ομιλίας και η ενδεχόμενη παράτασή του 60
Ο αριθμός των αγορητών 61
Η γλώσσα στην οποία γίνονται οι αγορεύσεις 62 - 64
Το δεύτερο στάδιο της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως: οι ερωτήσεις των μελών του Δικαστηρίου 65
Το τρίτο στάδιο της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως: οι δευτερολογίες 66
Οι απαιτήσεις της ταυτόχρονης διερμηνείας και οι εντεύθεν περιορισμοί 67 – 68
Η μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση διαδικασία 69
IV.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.042.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:042I:TOC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ