Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Γενικού Εισαγγελέα στο ΔΕΕ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/vση : Μεσoγείωv 96
Ταχ. Κώδικας : 11527
Πληρoφoρίες : Μ. Καρά
Τηλέφωvo : 213-1307581
TELEFAX : 213-1307388
Αθήνα, 7-2-2020
Αρ. πρωτ.: 7719 οικ.
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4/10-2-2020 (τεύχος ΑΣΕΠ)
 Αποφασίζουμε
1. Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επιθυμούν να καταλάβουν τη θέση του Έλληνα Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4297/2014 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό το στοιχείο 2 του προοιμίου απόφασής μας,
2. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα) και συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι σπουδές του υποψηφίου, η επαγγελματική του σταδιοδρομία, η γνώση ξένων γλωσσών και το τυχόν επιστημονικό του έργο.
3. Η αίτηση και το βιογραφικό υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή. Αποστέλλονται, επίσης, και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση mkara@justice.gov.gr.
4. Επί των υποψηφιοτήτων θα γνωμοδοτήσει η αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό το στοιχείο 2 του προοιμίου απόφασή μας.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 
https://www.ministryofjustice.gr/?p=4509

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ