Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου


(2020/C 34/01)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφεξής «η Ένωση», και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, εφεξής «το Ηνωμένο Βασίλειο», («τα Μέρη»), συμφώνησαν την παρούσα πολιτική διακήρυξη σχετικά με τη μελλοντική τους σχέση, βάσει της διάταξης του άρθρου 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει τη διαπραγμάτευση συμφωνίας που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρηση του εξερχόμενου κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διακήρυξη συνοδεύει τη συμφωνία αποχώρησης που έχει εγκριθεί από τα Μέρη, με την επιφύλαξη της κύρωσής της.
2.
Η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν από κοινού για να διαφυλάξουν τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, το κράτος δικαίου και την προαγωγή της δημοκρατίας, καθώς επίσης τα υψηλά πρότυπα ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου και τα δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, και τη συνεργασία εναντίον των εσωτερικών και εξωτερικών απειλών για τις αξίες και τα συμφέροντά τους.
3.
Σε αυτό το πνεύμα, η παρούσα διακήρυξη καθορίζει τις παραμέτρους μιας φιλόδοξης, ευρείας, βαθιάς και ευέλικτης εταιρικής σχέσης που θα καλύπτει το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, με πυρήνα μια συνολική και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την επιβολή του νόμου και την ποινική δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα και ευρύτερους τομείς συνεργασίας. Εάν τα Μέρη κρίνουν ότι εξυπηρετεί το κοινό τους συμφέρον κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η μελλοντική σχέση μπορεί να συμπεριλάβει τομείς συνεργασίας πέραν των όσων περιγράφονται στην παρούσα πολιτική διακήρυξη. Η σχέση αυτή θα εδράζεται στις κοινές αξίες και τα κοινά συμφέροντα της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως απορρέουν από τη γεωγραφία τους, την ιστορία τους και τα ιδανικά τους που ανάγονται στην κοινή τους ευρωπαϊκή κληρονομιά. Η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνούν ότι η ευημερία και η ασφάλεια ενισχύονται με τον ενστερνισμό του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου, με την υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με την προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, και με τη δημιουργία ενιαίου μετώπου εναντίον των έξωθεν ή εκ των ένδον απειλών για τα δικαιώματα και τις αξίες.
4.
Η μελλοντική σχέση θα βασίζεται σε μια ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές κάθε Μέρους. Η ισορροπία αυτή πρέπει να διασφαλίζει την αυτονομία της Ένωσης κατά τη λήψη αποφάσεων και να συνάδει με τις αρχές της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης και το αδιαίρετο των τεσσάρων ελευθεριών. Πρέπει επίσης να διασφαλίζει την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου και την προστασία της εσωτερικής αγοράς του, σεβόμενη παράλληλα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016 μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαμόρφωση της ανεξάρτητης εμπορικής πολιτικής του και την παύση της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.
5.
Το χρονικό διάστημα της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση ως κράτους μέλους αυτής οδήγησε σε υψηλό βαθμό ενοποίησης μεταξύ των οικονομιών τους, και σε αλληλένδετη παρελθούσα και μελλοντική πορεία των ανθρώπων και των προτεραιοτήτων της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μελλοντική σχέση θα πρέπει αναπόφευκτα να λαμβάνει υπόψη αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο. Αν και δεν μπορεί να ισοδυναμεί με την ιδιότητα του κράτους μέλους ως προς τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, τα Μέρη συμφωνούν ότι η μελλοντική σχέση θα πρέπει να προσεγγιστεί με εξαιρετικά φιλόδοξη προοπτική όσον αφορά το εύρος και το βάθος της, και αναγνωρίζουν ότι μπορεί να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Κυρίως, θα πρέπει να είναι μια σχέση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, τώρα και στο μέλλον.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:034:TOC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ