Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΤΟΚΑ, ΕΦΕΤΗΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΤΟΚΑ, ΕΦΕΤΗ


Ποια είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που θέλουμε;

Η διάλυση του Ενωτικού Προεδρείου και η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της ομάδας με επικεφαλής τον κ. Χριστόφορο Σεβαστίδη αφενός και των υπολοίπων μελών αφετέρου ξεκίνησε μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το καλοκαίρι του 2019. Έκτοτε κατέστη αδύνατη η υιοθέτηση κοινής στάσης για οιοδήποτε ζήτημα από τα μέλη που αποτελούσαν έως τότε το Ενωτικό Προεδρείο, που να θίγει την κυβερνητική πολιτική, είτε αφορούσε το θέμα της υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης, είτε τη μείωση των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ, είτε τη μεταφορά της Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής από το Υπουργείο

Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Η αντιπαράθεση αυτή κορυφώθηκε με την ψήφιση της γνωστής τροπολογίας για την ανακατανομή των θέσεων στα εφετεία, με την κατάργηση 86 θέσεων εφετών και τη δημιουργία 86 θέσεων προέδρων εφετών, διάταξη που εισήχθη κατόπιν ενεργειών του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα της Ένωσης, ο οποίος ωφελήθηκε προσωπικά από τη ρύθμιση. Για το ζήτημα αυτό δημόσια εξέφρασα τη θέση πως ουδείς έχει το δικαίωμα να καταχράται την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και τη θέση του ως εκπροσώπου της Ένωσης για να ικανοποιήσει πρωτίστως προσωπικά του αιτήματα και επιδιώξεις. Το μοναδικό κίνητρο για όποιον θέτει υποψηφιότητα για να μετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης πρέπει να είναι η προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, η επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων μας, η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του σεβασμού που αναλογεί στο έργο μας και στο ρόλο μας στην κοινωνία. Η Ένωση και οι εκπρόσωποί της οφείλουν πρωτίστως να παραμένουν αδέσμευτοι από τη Διοίκηση και από οιαδήποτε πολιτική επιρροή, όπως ορίζεται στο Προοίμιο του Καταστατικού της. Απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι να μην εξαρτά την άποψή του από τις εκάστοτε πολιτικές συγκυρίες, ούτε να επιδιώκει προσωπικά οφέλη, αλλά να λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα το κοινό συμφέρον.Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης που διεξήχθη στις 14.12.2019, με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίσθηκε το Δ.Σ. να ζητήσει την άμεση απόσυρση της διάταξης, που αφορούσε την ανακατανομή των θέσεων των εφετών-προέδρων εφετών. Ωστόσο, η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. αρνήθηκε να υλοποιήσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποτελεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της, το ανώτατο όργανο της Ένωσης. Αντίθετα, σε συνάντηση που τα μέλη της πλειοψηφίας του Δ.Σ. είχαν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στις 18.2.2020, όχι μόνο δεν έθεσαν το ως άνω ζήτημα, αλλά συζήτησαν και για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων των εισαγγελέων στο εφετείο, με κατάργηση 22 οργανικών θέσεων αντεισαγγελέων εφετών και δημιουργία 22 νέων θέσεων εισαγγελέων εφετών, όπως τα ίδια τα μέλη της πλειοψηφίας κατέστησαν γνωστό στις 6.4.2020.


Στη συνέχεια τα μέλη της πλειοψηφίας του Δ.Σ. αρνήθηκαν τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών στα τέλη Ιουνίου του 2020, σύμφωνα με το καταστατικό, παρόλο που είχαν αρχίσει να επαναλειτουργούν τα δικαστήρια και να συγκαλούνται οι ολομέλειες αυτών και ενώ ήταν δυνατή η διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Επέλεξαν να οδηγήσουν την Ένωση στον ορισμό προσωρινής διοίκησης, με προφανή στόχο την ανατροπή του νομίμως εκλεγμένου προεδρείου και την ανάληψη αυτού από τους ίδιους, στόχος που τελικά δεν επιτεύχθηκε, ύστερα από την έκδοση της με αρ. 1541/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


Αναμφίβολα η περίοδος αυτή των εσωτερικών συγκρούσεων στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ακολούθησε τη διάλυση του ενωτικού προεδρείου, έχει προκαλέσει προβληματισμό και απογοήτευση. Προσωπικά θεωρώ πως το ερώτημα που τίθεται στις επικείμενες αρχαιρεσίες είναι ένα : ποια είναι η Ένωση που θέλουμε. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δημιουργήθηκε από ανθρώπους που δεν δίστασαν να συγκρουσθούν με την πολιτική εξουσία και να υποστούν πειθαρχικές και προσωπικές διώξεις, για να μπορούμε να έχουμε σήμερα ανεξάρτητη και δυνατή φωνή. Η δημιουργία της Ένωσης κατά το έτος 1958 και η δράση της υπό την προεδρία του αρεοπαγίτη Αντωνίου Φλώρου (1960-1962), ο οποίος χρησιμοποίησε μαχητική συνδικαλιστική φρασεολογία, πρωτόγνωρη για την εποχή του, και διώχθηκε για τη δράση του αυτή πειθαρχικώς, ενόχλησε τους κυβερνώντες. Άλλωστε οι εκάστοτε ασκούντες την κυβερνητική εξουσία δύσκολα ανέχονται μία πλήρως ανεξάρτητη δικαστική λειτουργία. Κατά την περίοδο της δικτατορίας πέντε δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί (οι αρεοπαγίτες Αντώνιος Φλώρος και Δημήτριος Μαργέλλος, ο πρόεδρος πρωτοδικών Γεώργιος Κώνστας, και οι εισαγγελείς πρωτοδικών Γεώργιος Ξενάκης και Αλέξανδρος Φλώρος) απολύθηκαν και για τον ‘διακεκριμένο’ λόγο της ‘συνδικαλιστικής δράσης’ τους. Αυτοί οι άνθρωποι μας εμπνέουν και μας οδηγούν. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό εκπρόσωποί μας να χρησιμοποιούν τη θέση τους για να νομοθετηθούν διατάξεις, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να ωφεληθούν προσωπικά. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό εκπρόσωποί μας να μεταπηδούν σε θέσεις συμβούλων Υπουργών ή σε θέσεις άσκησης πολιτικής εξουσίας. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό η άποψη της Ένωσης σε νομοθετήματα που μας αφορούν να εξαρτάται από τις πολιτικές συγκυρίες. Οι εκπρόσωποί μας οφείλουν να διαφυλάττουν πρωτίστως την προσωπική τους ανεξαρτησία έναντι κάθε πολιτικής επιρροής, ώστε να δύνανται να προασπίζονται τα δικαιώματα των συναδέλφων τους, δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.


Στα κομβικής σημασίας ζητήματα που θα τεθούν άμεσα το επόμενο διάστημα όπως, μεταξύ άλλων, η κατάργηση των αιρετών διοικήσεων στα δικαστήρια, η περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας μας, ο περιορισμός των δικαστικών διακοπών σε μόνιμη πλέον βάση, η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων, η Ένωσή μας οφείλει να έχει καθαρή, δυνατή και ανεξάρτητη φωνή. Τα μέλη της Ομάδας των συναδέλφων Χριστόφορου Σεβαστίδη, Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Παντελή Μποροδήμου, Αικατερίνης Μάτση, Ιωάννας Ξυλιά, Μιχάλη Τσέφα και Έφης Κώστα, διαθέτουν καθαρή, δυνατή, ανεξάρτητη φωνή, θάρρος και παρρησία, ήθος και αποφασιστικότητα. Για το λόγο αυτό θεώρησα επιβεβλημένο καθήκον τη συμμετοχή μου σε αυτήν, με τη διάθεση να συμμετέχω ενεργά και δραστήρια στην υλοποίηση των στόχων που θα θέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ