Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 575/2016 )

ΦΕΚ Γ 575/2016 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 10ης Ιουνίου 2016, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
ΦΕΚ Α' 35), όπως ισχύει, γίνεται δεκτή η από 05.05.2016
υποβληθείσα αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Ειρηνοδίκη Α' τάξης Φαβιόλας Κακαλιά-Παπαδημητρίου
του Νικολάου, η οποία υπηρετεί στο Πταισματοδικείο
Θεσσαλονίκης.
Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού 7037551185/14.06.2016).
Με Προεδρικό διάταγμα της 10 Ιουνίου 2016, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, ΦΕΚ Α' 35), όπως ισχύει,
γίνεται δεκτή η από 06.05.2016 υποβληθείσα αίτηση πα-
ραίτησης από την υπηρεσία της Ειρηνοδίκη Α' τάξης, Ευ-
δοκίας Κυριακίδη-Τσατσάνη του Φωτίου, που υπηρετεί
στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 1791941083/14.06.2016).
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"