Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΚ Γ 782/2019

ΦΕΚ Γ 782/2019 

1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με π.δ. της 30 Απριλίου 2019, το οποίο εκδόθηκε στην
Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με
το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και
78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988


Α΄35), όπως αυτά ισχύουν, τα άρθρα 1 και 13 του άρθρου
2 υποπαράγραφος Δ9 του ν. 4336/2015 και τις 184 και
185/20.11.2018 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Ανακαλείται το από 1 Νοεμβρίου 2018 προεδρικό
διάταγμα με θέμα «Απόσπαση Ειρηνοδίκη», το οποίο δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 1369 της 19ης Νοεμβρίου 2018
κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση της Ειρηνο-
δίκη Α΄ τάξης Πατρών, Αφροδίτης Σακελλαροπούλου
του Ανδρέα, στο Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου.
Β. Αποσπάται η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Πατρών, Κυριακή
Κλειδή του Γεωργίου, στο Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου για
ένα (1) έτος, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
Γ. Παρατείνεται, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, για έξι
(6) μήνες η απόσπαση της Ειρηνοδίκη Δ΄ τάξης Μήλου,
Άννας – Ιωάννας Οικονομίδου του Ευαγγέλου, στο Ειρη-
νοδικείο Τήνου με αίτηση της ιδίας.
Με π.δ. της 30 Απριλίου 2019, το οποίο εκδόθηκε στην
Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με
το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και
78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός ν. 1756/1988
Α΄35), όπως αυτά ισχύουν, τα άρθρα 1 και 13 του άρ-
θρου 2 υποπαράγραφος Δ9 του ν. 4336/2015 και τις
202, 203 και 204/17.12.2018 αποφάσεις του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης:
Α. Αποσπάται η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης Αθηνών, Μαρία
Μπουτζή του Αργυρίου, στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας
για ένα (1) έτος, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
Β. Αποσπάται η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Κοζάνης, Χρυσή
Ζαρδαβά του Χρήστου, στο Ειρηνοδικείο Γρεβενών για
έξι (6) μήνες, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δαπά-
νες του δημοσίου.
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων: 1289/18.03.2019, ΑΔΑ: 7ΧΔΨΩ-ΒΧΗ).
Γ. Παρατείνεται, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, για έξι
(6) μήνες η απόσπαση του Ειρηνοδίκη Γ΄ τάξης Δράμας,
Θωμά Δορλή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"