Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) - Τεύχος Γ’ 1404/13.05.2024

Τεύχος Γ’ 1404/13.05.2024

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 2ης Μαΐου 2024, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 37/2024 από-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής


και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αγρινίου,
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος δι-
καστικού έτους, η Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Πειραιώς, ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΟΤΣΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, λόγω
υπηρεσιακών αναγκών.
(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης: 28380/26.04.2024, ΑΔΑ:6ΤΣΛΩ-Α15 και
28380Α/26.04.2024, ΑΔΑ: ΨΘΠΩΩ-Θ5Ψ).
Με προεδρικό διάταγμα της 1ης Μαΐου 2024, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 59, 61, 63 και 91 του Κώδι-
κα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτει-
ας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),
την από 16.02.2024 αίτηση του Αντεισαγγελέα Πρω-
τοδικών Θηβών, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ - ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και την 37/2024 απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης, ανακαλείται το από 21.03.2024 π.δ.
(Γ’ 1009), με το οποίο αποσπάστηκε μέχρι τη λήξη του
τρέχοντος δικαστικού έτους στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Αγρινίου ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θη-
βών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ