Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - (ΦΕΚ Γ 584/2015)

ΦΕΚ Γ 584/2015 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)

Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουνίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω−
τικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), τα άρθρα 1, 13 και 14 του
Ν. 2685/1999 (Α΄ 35), όπως ισχύουν και τις με αριθμούς 56,
58, 62 και 63/2015 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Ανακαλείται το από 27ης Αυγούστου 2014 προε−
δρικό διάταγμα (Γ΄ 1186), με θέμα: «Μερική ανάκληση
προεδρικού διατάγματος, αμοιβαίες μεταθέσεις και
αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων», κατά το μέρος που αφορά
το εναπομείναν χρονικό διάστημα της εννεάμηνης
απόσπασης της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών
Γεωργίας Δούρου του Παναγιώτη, η οποία λήγει στις
15−6−2015.
Β. Αποσπάται στο Εφετείο Καλαμάτας η Εφέτης Ναυ−
πλίου Βασιλική Ταφύλη του Κωνσταντίνου, για έξι (6)
μήνες, με αίτησή της και δικές της δαπάνες, λόγω υπη−
ρεσιακών αναγκών, της απόσπασής της αρχομένης από
την ημερομηνία εμφάνισής της στο Εφετείο Ναυπλίου.
Γ. Παρατείνεται η απόσπαση της Αντεισαγγελέως
Πρωτοδικών Αθηνών Σοφίας Σισμανίδου του Ιωάννη
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας, έως 15−9−2015.
Δ. Μετατίθενται αμοιβαία οι πρωτοδίκες Πειραιά, Δή−
μητρα Πιπερίγκα του Ταξιάρχη και Χαλκίδας, Ευλαμπία
Καπελούζου του Βασιλείου, μετά τη λήξη του τρέχοντος
δικαστικού έτους.
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουνίου 2015, που εκ−
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρ−
θρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα, και τη με αριθμό
66/21−4−2015 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ−
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προάγο−
νται κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Β΄ Τάξης
οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Γ΄ Τάξης, επειδή συγκεντρώνουν
σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ του νόμου
ουσιαστικά καθώς και τυπικά προσόντα:
1) Λαγκαδά, Ελένη Μπίθα, του Παναγιώτη, 2) Αθηνών,
Εμμανουήλ Γκόγκος του Ευαγγέλου, 3) Πειραιώς, Αθα−
νάσιος Μαρίνης του Παναγιώτη, 4) Πταισματοδικείου
Κέρκυρας, Ελένη Βούλγαρη του Θεοφάνη, 5) Πειραιώς,
Παναγιώτης Φούρλης του Αποστόλου, 6) Πειραιώς,
Ελένη Λούκα του Κωνσταντίνου, 7) Αθηνών, Σοφία Χα−
τζηδημητρίου του Παναγιώτη, 8) Πιερίας, Ευαγγελία
Κωστοπούλου του Αθανασίου, 9) Αθηνών, Πηνελόπη Διο−
νυσοπούλου του Ηλία, 10) Λαγκαδά, Θεοπούλα Κουκουνά
του Γεωργίου, 11) Αθηνών, Σταυρούλα Κουτρουβίδα του
Γεωργίου, 12) Αθηνών, Κωνσταντίνος Νταλαχάνης του
Γεωργίου, 13) Πειραιώς, Ιωάννα Κορδαλή του Κωνστα−
ντίνου, 14) Αθηνών, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου του
Κωνσταντίνου, 15) Ναυπλίου, Αγγελική Χριστοπούλου
του Χρήστου, 16) Πειραιώς, Στυλιανή Φωτάκη του Ευαγ−
γέλου, 17) Καρδίτσας, Μαρία Κοτρότσιου του Ιωάννη, 18)
Πταισματοδικείου Καλαμάτας, Ερασμία Μπελεγρή του
Δημητρίου, 19) Κιλκίς, Ελένη Φουρκιώτη του Δημητρίου,
20) Πταισματοδικείου Ρόδου, Σταματία Ζαχαρίου του
Νικολάου, 21) Κορίνθου, Θεοδώρα Παπαδοπούλου του
Γεωργίου, 22) Πταισματοδικείου Καρδίτσας, Ευάγγε−
λος Αγατιανός του Χριστοφόρου, 23) Κιλκίς, Περσεφόνη
Παπαστεφάνου του Κωνσταντίνου, 24) Αθηνών, Πέτρος
Νικάκης του Βασιλείου, 25) Καβάλας, Αναστασία Καλ−
τιριμίδου του Δημητρίου, 26) Πάρου, Καλλιόπη Ζορμπά
του Γεωργίου, 27) Αθηνών, Μαρία Πετροπούλου του
Γεωργίου, και 28) Ελασσόνας, Ευσταθία Καστού του
Ιωάννη.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. – Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3522/3−6−2015).
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουνίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δι−
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, και
τη με αριθμό 67/21−4−2015 του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, πα−
ρατείνεται η απόσπαση των: α) Κωνσταντίνας Πα−
νταζοπούλου του Ευαγγέλου, Ειρηνοδίκη Δ΄ Τάξης
Τρίπολης, στο Ειρηνοδικείο Σάμου, μέχρι 23−3−2016,
ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται ένα (1)
έτος από την εμφάνιση και ανάληψη των καθηκόντων
της στο ως άνω Ειρηνοδικείο, και β) Εμμανουήλ Κοκ−
κωνίδη του Αθανασίου, Ειρηνοδίκη Δ΄ Τάξης Πιερίας,
στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής, μέχρι 31−3−2016, ημε−
ρομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται ένα (1) έτος
από την εμφάνιση και ανάληψη των καθηκόντων του
στο ως άνω Ειρηνοδικείο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"