Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 236/2016 )

ΦΕΚ Γ 236/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 29.01.2016, το οποίο εκ−
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως αυτά ισχύουν, τα άρθρα 1
και 13 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και τις με αριθμούς 191, 193,
194, 198 και 200/11.12.2015 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικα−
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Μετατίθεται, με αίτηση του, στο Ειρηνοδικείο Λά−
ρισας ο Ειρηνοδίκης Β΄ τάξης Νάξου, Ιωάννης Κοσμίδης
του Νικολάου.
Β. Αποσπώνται, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, έως τις
30.06.2016 και με δαπάνες του δημοσίου:
α) ο Ειρηνοδίκης Α΄ τάξης Πταισματοδικείου Σικυώνος,
Θωμάς Λυπημένος του Δημητρίου στο Ειρηνοδικείο
Νάξου
β) η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Άμφισσας, Άννα−Χριστί−
να Λαμπροπούλου του Νικολάου στο Ειρηνοδικείο Σάμου.
Γ. Ανακαλείται εν μέρει το από 24 Νοεμβρίου 2015 (Γ΄
1217) Προεδρικό διάταγμα «Απόσπαση Ειρηνοδικών και
ανάκληση απόσπασης Ειρηνοδίκη» και καθορίζεται ως
ημερομηνία λήξης της απόσπασης των κάτωθι Ειρηνο−
δικών η 30.06.2016:
α) της Ειρηνοδίκη Α΄ τάξης Πταισματοδικείου Αθη−
νών, Δήμητρας Κλωνιά του Κυριάκου, στο Ειρηνοδικείο
Αμαρουσίου,
β) της Ειρηνοδίκη Δ΄ τάξης Λάρισας, Χριστίνας Αρκού−
δα του Γεωργίου, στο Ειρηνοδικείο Γρεβενών.
(Αριθμ. αποφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 15465, 15465 Α, 15465 Β και 15465 Γ/2.3.2016).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"