Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Ν. 4514/2018: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
 


Τροποποίηση ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» 

Τροποποίηση ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265),
 
Τροποποίηση του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» (Α΄170) 


Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) (ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ)


Τροποποίηση  ν. 2121/1993 (πνευματική ιδιοκτησία)ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Άρθρο 126
Η προθεσμία της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
6 του ν. 2664/1998 (Α΄275) παρατείνεται για χρονικό δι-
άστημα τριών (3) μηνών αποκλειστικά για τις περιοχές
στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"