Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έτους 2012.

ΦΕΚ B 2963/2013 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Γ/ΕΞ/7002
Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δε−
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έτους 2012.


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα−
κτήρα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτη−
τη Αρχή και έχει ως αποστολή της την εποπτεία της
εφαρμογής του Ν. 2472/1997 και άλλων ρυθμίσεων που
αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξερ−
γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και
την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται
κάθε φορά. Εξυπηρετείται από δική της Γραμματεία και
έχει δικό της προϋπολογισμό.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα−
κτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2472/1997, ασκεί
μια σειρά αρμοδιοτήτων, οι οποίες μπορούν να διακρι−
θούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ρυθμιστικές εν
ευρεία έννοια και τις ελεγκτικές.
................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"