Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Μυτιλήνης.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 855/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)
Αριθμ. 72932
Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστα−
σίας Ανηλίκων Μυτιλήνης.
ορίζουμε τους κάτωθι:
Κωνσταντίνο Μακρή του Δημητρίου, Εφέτη Βορείου
Αιγαίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 431848, ως Πρόεδρο, σε αντικα−
τάσταση του Χριστόδουλου Κυρτσίδη, Εφέτη, λόγω με−
ταθέσεώς του, με αναπληρώτρια αυτού τη Μαργαρίτα
Νικάκη του Ιωάννη, Εφέτη Βορείου Αιγαίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ
157161, σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Σιδηρό−
πουλου, Εφέτη, λόγω μεταθέσεώς του.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 72920/2−10−2014 (ΦΕΚ
623/Υ.Ο.Δ.Δ./9−10−2014) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"