Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

13. 31-5-2018

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίωνΦΕΚ B 1943/2018 

 12. 28-2-2018
 ΦΕΚ B 687/2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 11. 14-11-2017

 ΦΕΚ B 3976/2017 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917 (1)
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


 10. 4-8-2017


ΦΕΚ B 2723/2017


                     
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 (1)
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
9. 18-11-2016

ΦΕΚ B 3724/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001644 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 2273
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη

μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.8. 25-7-2016

ΦΕΚ B 2282/2016
 
 Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1475
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη


μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 7. 16-3-2016

 ΦΕΚ B 684/2016 

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585 (2)

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


6. 7-1-2016

ΦΕΚ B 4/2016 

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 5. 7-12-2015

 ΦΕΚ B 2625/2015 

 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο−
μένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλ−


λαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρη−
ματοπιστωτικών μέσων

4. 25-9-2015
 ΦΕΚ B 2100/2015 

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ 2015 /Χ.Π.2672 (1)
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων


 3. 18-7-2015

ΦΕΚ B 1721/2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 2524

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

........

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

2. 31-7-2015 
 ΦΕΚ A 90/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη: 1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, 2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να: α) τροποποιηθούν θέματα που αναφέρονται στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, β) ρυθμιστούν ζητήματα που συνδέονται με αξιόγραφα, προκειμένου να προστατευθεί το ελληνικό χρηματοπιστω− τικό σύστημα, οι συναλλασσόμενοι και η ελληνική οικονο− μία εν γένει και γ) ρυθμιστούν θέματα για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρω− παϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.). 3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 


.........

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

1. 18-7-2015

ΦΕΚ A 84/2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, 2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθεί το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας, 3. την σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο «Περιορισμός των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων»

..... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"