Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2015 − 2016.

ΦΕΚ B 2108/2015 

Αριθμ. ΦΓ10/63253 (2)
Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων προληπτικού ελέγ−
χου δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δι−
καστικό έτος 2015 − 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 3, 8 παρ. 3
και 32 παρ. 1 και 5 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52).
2. Την υπ’ αριθμ. ΦΓ8/22043/4.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1213/
11.4.2012) απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου περί συστάσεως Κλιμακίων προληπτικού ελέγ−
χου δαπανών.
3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τα Κλιμάκια προληπτικού ελέγχου δα−
πανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος
2015 − 2016 ως εξής:
– Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο Ι Τμήμα
Πρόεδρος: Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλος, με ανα−
πληρωτές της τους Συμβούλους Μαρία Αθανασοπούλου,
Δημήτριο Τσακανίκα και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Ευθυμιάδου Ιωάννα
Σακελλαρίου Αριστοτέλης
Νικολάου Ελένη
Κέντρου Αγγελική
Χαραλαμπίδου Λήδα
Πούλιου Φωτεινή
Σιγάλα Αθηνά
Ταμαμίδης Αναστάσιος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Σιδηροπούλου Αθανασία − Μυροφόρα
Κατσούρα Ελένη
Λιακόπουλος Βασίλειος
Κωνσταντάκου Ευτυχία
Χαραλάμπους Βασιλεία (δόκιμη)
Οικονόμου Φώτιος (δόκιμος)
Ποτιούδη Ελένη (δόκιμη)
– Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο ΙV
Τμήμα
Πρόεδρος: Ευαγγελία − Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμ−
βουλος, με αναπληρώτριές της τους Συμβούλους Χρι−
στίνα Ρασσιά και Κωνσταντίνο Παραθύρα.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κρέπης Κωνσταντίνος
Βόγκας Νικόλαος
Σπηλιοπούλου Αικατερίνη
Καρακόιδας Αθανάσιος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Δοξάκη Πελαγία
Καραγιάννη Ελένη
Καμπίτσης Ηλίας
Μιμηκοπούλου Δήμητρα (δόκιμη)
– Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο V Τμήμα
Πρόεδρος: Βασιλική Ανδρεοπούλου, Σύμβουλος, με
αναπληρωτές της τους Συμβούλους Ελένη Λυκεσά, Δη−
μήτριο Πέππα και Γεωργία Τζομάκα.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Ρένεση Νικολέτα
Κούνα Χριστίνα
Ρούλια Ιωάννα
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Κάνδυλα Γεωργία
Σαββοργινάκη Ελισάβετ
– Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο VI
Τμήμα
Πρόεδρος: Γεώργιος Βοΐλης, Σύμβουλος, με αναπλη−
ρώτριά του τη Σύμβουλο Κωνσταντίνα Ζώη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Δουλιανάκη Νεκταρία
Στίνη Αντιγόνη
Βαλληνδράς Γρηγόριος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Φρούντας Αντώνιος
Βάγιας Ιωάννης
– Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο VII
Τμήμα
Πρόεδρος: Δέσποινα Καββαδία − Κωνσταντάρα, Σύμ−
βουλος, με αναπληρώτριές της τις Συμβούλους Βασιλική
Σοφιανού και Ασημίνα Σακελλαρίου.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Σεραφή Ευαγγελία
Παπαναγοπούλου Γεωργία
Καρβέλης Ευθύμιος
Μιχαλάκη Χρυσούλα
Μωυσιάδου Μαρία
Ζέρβα Μαρία
Παππίδας Παναγιώτης
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Μαυροβουνιώτης Θεόδωρος
Σαρηβαλάση Βασιλική
Παπασταμάτη Αθανασία
Βλαχέα Κυριακή
Καλλιτσιώτη Μαρία − Ευαγγελία (από 13.2.2016)
Παπαρρηγοπούλου Ηλιάννα (δόκιμη)
Σώκος Ανδρέας (δόκιμος)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΑΛΔΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"