Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΦΕΚ A 114/2015

Άρθρο 1
Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Δι−

αφθοράς μεταφέρεται ως σύνολο Υπηρεσιών με τις
αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό όπως
αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρό−
ντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Άρθρο 2
Όπου στο νόμο αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για
θέματα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της
Διαφθοράς νοείται εφεξής ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 3
Έως ότου συγκροτηθούν ενιαία Υπηρεσιακά και Πει−
θαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το προσωπικό
της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυ−
τήν εξακολουθούν να υπάγονται στα Υπηρεσιακά και
Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπάγονταν κατά τη
δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 4
Οι δαπάνες της Γενικής Γραμματείας για την Καταπο−
λέμηση της Διαφθοράς βαρύνουν έως την 31/12/2015 τον
προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για αυτήν, οι πιστώ−
σεις του οποίου μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΑΠΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"