Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16.7.2008 τ. Α΄) και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 175434/Β7 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3045/11.11. 2014, τ. Β΄) του ΠΜΣ «Νομικές Διεθνείς Σπουδές», η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, διάρκειας τριών εξαμήνων.

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε τρεις κατευθύνσεις: α. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β. Ευρωπαϊκό Δίκαιο, γ. Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) της Νομικής Σχολής (Τομέας Διεθνών Σπουδών) με τίτλο: «Νομικές Διεθνείς Σπουδές» και ειδικότερη μνεία της εξειδίκευσης – κατεύθυνσής του. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικών Σχολών, Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών καθώς και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ ), οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στη γνώση και στη μέθοδο αυτών των κατευθύνσεων, εφόσον διαπιστώνεται η επάρκειά τους στα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων του Τομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη φωτογραφία και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τομέα Διεθνών Σπουδών (Σίνα 14, 106 72 Αθήνα, 3ος όροφ., τηλ. 210 – 3644028, 3615812 κ. Ι. Στρατοπούλου) και ώρες 9:00 έως 15:00, από 10 Σεπτεμβρίου έως και 25 Σεπτεμβρίου 2015,εφόσον διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα αποδεικνυόμενα με την προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών:\
- Βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς»
- Βαθμό επτά (7) ενός εκ των κάτωθι μαθημάτων του Τομέα:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
- Απαραιτήτως αποδεδειγμένη άριστη γνώση μιας τουλάχιστον
εκ των δύο γλωσσών, αγγλικής ή γαλλικής. Θα συνεκτιμηθεί η επί πλέον γνώση μιας εκ των γλωσσών, γερμανικής ή ιταλικής.
Η φοίτηση στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 1.200€.
Δικαίωμα υποβολής έχουν και όσοι φοιτητές οφείλουν έως 4 (τέσσερα) μαθήματα στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 και εφόσον αποδεικνύουν μέχρι τη διεξαγωγή της συνέντευξης ότι έχουν περάσει αυτά τα μαθήματα.
Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη των υποψηφίων.
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται, κατ΄ ανώτατο όριο, σε 50 (πενήντα) κατ΄ έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"