Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Ν. 4337/2015 Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

1. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Ρυθμίσεις για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις

3. Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)

4. Τροποποίηση διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε.

5.

Εγκλήματα φοροδιαφυγής – Ποινικές κυρώσειςΠροσοχή. Αλλάζουν τα κατώτερα όρια για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Προσοχή στις μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 71

1. Τα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2523/1997, ό-

πως ισχύουν, καταργούνται. Όπου στην κείμενη νομοθε-

σία γίνεται παραπομπή στις ρυθμίσεις του ν. 2523/1997

(άρθρα 17 έως 21), εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες

ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου (άρ-

θρα 66-70).
Τα ποσά των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και

των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, των πε−

ριπτώσεων α) και β), αντίστοιχα, της παραγράφου 1

του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990 («Ποινικό αδίκημα

μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους»),

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται από

τα ποσά των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και διακο−
σίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, αντίστοιχα

6. Ρυθμίσεις για το ν.δ. 496/1974 (δημόσιο λογιστικό) και για το π.δ. 113/2010

 άρθρο 18§6 


7. Αλλαγή ΠΚ

αρ. 18§6 "Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 218 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο ως

εξής:
 
 Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει γνήσια προϊόντα κομίστρου των δημόσιων συγκοινωνιών (ισχύοντα εισιτήρια ή κάρτες-κουπόνια απεριορίστων διαδρομών) με σκοπό να τα προσφέρει στην αγορά ή να τα εισάγει σε κυκλοφορία εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ ή ο υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν
το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.»


 

1 σχόλιο:

  1. Δεν το αποποινικοποΙείτε εντελώς που ανεβαίνουμε στην έδρα και δεν ξέρουμε τι ισχύει με σαββατιάτικα ΦΕΚ ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"