Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Αντικατάσταση Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιώς.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 707/2015 

Αριθμ. 38849 οικ.
Αντικατάσταση Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί−
κων Πειραιώς.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 28247/16−7−2013 (ΦΕΚ
366/Υ.Ο.Δ.Δ./31−7−2013), απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 74403/23−9−2014 (ΦΕΚ 601/Υ.Ο.Δ.Δ./1−10−2014)
όμοια απόφαση και ορίζουμε τον Ιωάννη Δουρουκλάκη
του Αθανασίου, Εφέτη Πειραιώς, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 08888, ως
αναπληρωτή της Προέδρου Αργυρούς Μπλέτσα−Αρνα−
ούτη, σε αντικατάσταση του Γεωργίου Κόκκορη, Εφέτη,
λόγω προαγωγής και μετάθεσής του.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 28247/16−7−2013
(ΦΕΚ 366/Υ.Ο.Δ.Δ./31−7−2013) απόφασή μας, όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 74403/23−9−2014 (ΦΕΚ
601/Υ.Ο.Δ.Δ./1−10−2014) όμοια απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ
2777

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"