Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 1065/2016

ΦΕΚ Γ 1065/2016 

2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 14ης Οκτωβρίου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του
Συντάγματος και τα άρθρα 49 και 61 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός Νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως
ισχύουν σήμερα, διορίζονται δόκιμοι εισηγητές του
Συμβουλίου της Επικρατείας, για πλήρωση κενών ορ-
γανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του Τμήματος
υποψηφίων Εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι
έχουν περατώσει επιτυχώς την κατάρτισή τους στις
31-5-2016 και έχουν τα νόμιμα προσόντα:
1. Κωνσταντίνα Χριστοπούλου του Οδυσσέα και της
Αγορής, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος
1986 και έλαβε τελικό βαθμό 12,42326, (αριθμ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 5110211004/9-8-2016) και (αριθμ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης: 38327/9-8-2016).
2. Ελένη Δοκιμάκη του Ιωάννη και της Χρυσής-Γε-
ωργίας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το έτος 1982 και
έλαβε τελικό βαθμό 11,56953, (αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 3424664631/9-8-2016) και (αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 38321/
9-8-2016).
3. Ελένη Μήτσιου του Απόστολου και της Ηλιάνας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1986 και έλα-
βε τελικό βαθμό 11,50581, (αριθμ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1548301068/9-8-2016) και (αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 38324/
9-8-2016).
4. Αγγελική Μουτάφη του Γεωργίου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1985 και έλαβε τελικό
βαθμό 11,47849, (αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8251381032/
9-8-2016) και (αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ. Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 38325/9-8-2016).
5. Ιωάννη Λειβαδίτη του Δημητρίου και της Μαρίνας,
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1982 και
έλαβε τελικό βαθμό 11,47674, (αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 2288902672/9-8-2016) και (αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 38323/
9-8-2016) και
6. Αλεξάνδρα Κοτολούλη του Γεωργίου και της Ευμορ-
φίας, που γεννήθηκε στο Κιλκίς το έτος 1984 και έλα-
βε τελικό βαθμό 11,25581(αριθμ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1131241276/9-8-2016) και (αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 38322/
9-8-2016).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 8108/25-8-2016).
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"