Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                     Αθήνα 18-10-2016                 

  ΓΕΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                        

ΤΩΝ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά τις συνεδριάσεις του, στις 12 και 17 Οκτωβρίου  2016, αποφάσισε τα εξής:
Α) Μετατίθενται λόγω συνυπηρέτησης, οι παρακάτω Πρωτοδίκες Διοικητικων Δικαστηρίων (ΔΔ):
1.    Αλεξάνδρα Χατζηθεοδώρου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών  
2.    Ελένη Μπεληγιάννη  από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
3.    Μαρία Βλουτίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
Β) Μετατίθενται οι παρακάτω Πρωτοδίκες ΔΔ:
 1. Παναγιώτης Βαζιντάρης  από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 2. Βασιλική Γιαλλελή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς , στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 3. Νικόλαος  Σεκλός  από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 4. Μαργαρίτα Παπά από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 5. Μαρία Φακουρέλη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 6. Φανή Συργιάννη  από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
 7. Μαρία Χαριτοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 8. Ευαγγελία Λάτρα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 9. Δέσποινα Κωνσταντινίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας ,στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 10. Παναγιώτα Σαρδέλη  από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 11.  Αργυρώ Σταυρουλάκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 12. Μαρία Μυτιληναίου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 13. Διαμάντω Τζήκα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 14. Καλλιόπη Μαραγκού  από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 15. Παναγιώτης Νόκας από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης
 16. Βασιλική Στάϊκου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 17. Αγγελική Νικολοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Αθηνών
 18. Άννα Ρουσσοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας
 19. Στυλιανός Παπαδόπουλος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 20. Μυρτώ Αρβανίτη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 21. Δέσποινα Μαυρομουστάκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου
 22. Μυρτώ Γεωργάκη  από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 23. Αναστασία Ρωμανού από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 24. Ειρήνη Καλαντζή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 25. Αφροδίτη-Σοφία Γεωργιάδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 26. Βαρβάρα Τσιτλακίδου  από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 27. Δήμητρα Μπούνου  από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 28. Βασίλειος Κουφογιαννίδης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
 29. Πέτρος Φυτιλής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 30. Σωτηρία-Σπυριδούλα Κατσίκα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 31. Παρθένα Γεωργιάδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
 32. Δέσποινα Αϊβαζόγλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων
 33. Περιστέρα Μακρίδου  από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 34. Σοφία Γκιόση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
 35. Δέσποινα Ασπράγκαθου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας
 36. Κασσιανή  Μανωλάκογλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
              Οι υπόλοιπες είκοσι (20) αιτήσεις μετάθεσης Πρωτοδικών ΔΔ δεν έγιναν δεκτές
Γ) Διορίζεται (προάγεται) στο βαθμό του Πρωτοδίκη ΔΔ η Ειρήνη Τσόλη, Πάρεδρος Πρωτοδικείου ΔΔ (απόφοιτος της 19ης  Σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών-Ε.Σ.Δι.) και τοποθετείται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
Δ) Διορίζονται (προάγονται) στο βαθμό του Πρωτοδίκη ΔΔ οι παρακάτω Πάρεδροι Πρωτοδικείου Δ. Δ. (απόφοιτοι της 20ης  Σειράς της Ε.Σ.Δι.) και τοποθετούνται :
 1. Χριστίνα Χατζηπαύλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 2. Βικτωρία Βογιατζή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής
 3. Ελένη Πιστόλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής
 4. Ελένη Ζηκίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων
 5. Νικόλαος  Ζαμπούκας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 6. Ελένη Μότσιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
 7. Αικατερίνη Καζάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων
 8. Στυλιανός Γαύρος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας
 9. Κυπριανός Πάνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 10. Ευαγγελία Παυλίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 11. Σοφία Ρέτσα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 12. Βασίλειος Βουδούρης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 13. Μαρία Κολαντζιανού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 14. Ευφροσύνη Κουτσοκώστα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων
 15. Ιωάννης Κουτρίκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 16. Αναστασία Νίκα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 17. Δήμητρα Λιανού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 18. Θεοδώρα Προφύρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 19. Γεωργία Φωτοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 20. Αντώνιος Πετσέτας  στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
 21. Πετρούλα Δροσινού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 22. Θεόδωρος Δημητρούλιας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 23. Παναγιώτα Τουρούντζη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
 24. Δήμητρα Παπαευθυμίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
 25. Μαριλένα Φωτίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 26. Μάρθα Παπαδούλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
 27. Ξανθούλα Κουνάδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 28. Σοφία Μηλάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 29. Τριαντάφυλλος Ζολώτας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 30. Σοφία Αντωνίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 31. Ιωάννης Γεωργακόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 32. Αναστασία Κολιοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 33. Ειρήνη Χαλκιοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 34. Ευφροσύνη Τσιανάκα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
 35. Ιωάννα Μπιζιούρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 36. Γρηγόριος-Ιωάννης Τσούγκος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων
 37. Αθανασία Βούδρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 38. Μαρία Παυλάκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 39. Αλέξανδρος Μιχαήλ  στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 40. Μανδανή Κρητικού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 41. Νικόλαος  Δασκαλάκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 42. Ελένη Κουρουνιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 43. Μαρία Παναϊρλή  στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 44. Δέσποινα Παπακώστα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 45. Χριστίνα Θεοδωρακοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 46. Δημήτριος Κόκκινος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
 47. Μαρία Ρουμελιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου
 48. Ευγενία Πασαγγέλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου
 49. Γεωργία Πέντα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
 50. Σωκράτης Μαρτινόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου
 51. Αθηνά  Σπαή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου
 52. Ανδριάνα Σγουρόγλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης
 53. Μαρία Σιμιτσή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
 54. Δήμητρα-Αθηνά Παπαδοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου
 55. Γαρυφαλλιά Κοκκίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
 56. Πάρης Ζορμπάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
 57. Ευφροσύνη Μασσαρά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
 58. Ευδοξία Σαχσαμάνογλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
 59. Σοφία Καμπερίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
 60. Βασιλική Κολιγλιάτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης
 61. Αλέξανδρος-Γεώργιος Λαμπρόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
 62. Αικατερίνη Δεδελετάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
 63. Γεώργιος-Νεκτάριος Χορός στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
 64. Χριστίνα Κολίρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
 65. Αικατερίνη Τριτσώνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
 66. Βούλα Πίτσικα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης
 67. Μαρία Τσαβλίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας
 68. Παρασκευή Μακρή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου
 69. Μιχαήλ Δέτσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης
 70. Μαρία Καραλιόλιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
 71. Νικόλαος Χαμάκος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
 72. Δανάη Περογιαννάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
 73. Σταυρούλα Ιωσηφίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας
 74. Αγγελική Τζεδάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας
 75. Χρήστος Κερασιώτης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας
 76. Μαρία-Ιωάννα Κάρμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
 77. Μιχαήλ Πιερρουτσάκος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου
 78. Γεώργιος Περδίκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
 79. Αθηνά Γιαντσίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
 80. Δημήτριος Κοπανός στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
 81. Σταματία Σαρρή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου
 82. Αναστασία Παναγιωτοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου
 83. Γεώργιος Μπαρμπαγάλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
 84. Άννα Ζιώγα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
 85. Σταματίνα Πουλακιδάκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
Ε) Αναβλήθηκε η κρίση προς διορισμό (προαγωγή) στο βαθμό του Πρωτοδίκη ΔΔ ,για τις παρακάτω Παρέδρους Πρωτοδικείου ΔΔ (αποφοίτους της 20ης  Σειράς της Ε.Σ.Δι.),λόγω μη συμπλήρωσης δεκάμηνης πραγματικής δοκιμαστικής υπηρεσίας:
 1. Χρυσούλα  Μανογιαννάκη
 2. Μελίνα Κατσικάρη
 3. Αικατερίνη Κονίδη
 4. Μαγδαληνή Σελβεσάκη
 5. Μαρία-Ειρήνη Μπιτσάνη
 6. Αγγελική Νάκου
 7. Κασσάνδρα Μαγείρου
 8. Αργυρή Πρώϊου
 9. Λία-Ειρήνη Ντουρουντού
 10. Βασιλική Σγουρίτσα
 11. Αικατερίνη-Μαρία Πεχλιβάνου
 12. Χριστιάνα Πλώτα 
 13. Αικατερίνη Καρβέλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"