Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΦΕΚ Γ 124/2017

ΦΕΚ Γ 124/2017 

1 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Ιανουαρίου 2017,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος και τα άρθρα 49,51 και 72 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύουν σήμερα,
και το άρθρο 10 παρ. 10 του ν. 2331/1995 (Α' 173) όπως
ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της με τα άρθρα 112 του
ν. 4055/2012 (Α'51) και 87 του ν. 4139/2013 (Α΄74), απο-
σπάται για ένα έτος, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Αναστάσιος
Ταμαμίδης του Σάββα, πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, για την
Στελέχωση του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"