Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Διαδικασία βεβαιώσεως-εισπράξεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παραβόλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα,   21  Φεβρουαρίου  2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                         Αριθ. Πρωτ.:  700
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ.   Δ/νση           :  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
Τ.Θ. 160 98               Τ.Κ.115 03                                                                  ΠΡΟΣ:
FAX                        :  210-69.80.076                                     1.  Τους Προέδρους των Τριμελών
Τηλέφωνο              :  210-69.62.368                                          Συμβουλίων Διεύθυνσης και τους
E-mail      :  g-epitropia-d-d@otenet.gr                                      Διευθύνοντες Προέδρους των
                                                                                                    διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας
                                                                                               2.  Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης
                                                                                                   της Γραμματείας των ίδιων
                                                                                                                  δικαστηρίων


              Θέμα: Διαδικασία βεβαιώσεως-εισπράξεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παραβόλου, που καταλογίζεται υπέρ του Δημοσίου, με απόφαση του Δικαστηρίου.

          1.  Όπως έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. Ε.Α. 72/2015, 8/2015), το Τμήμα εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 5 του Π.Δ. 238/2003 (Α΄ 214), αρμόδιο για την βεβαίωση των πάσης φύσεως δαπανημάτων που επιδικάζονται υπέρ του Δημοσίου ή εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, δηλαδή από υπηρεσίες του Δημοσίου, είτε υπό τη μορφή της δικαστικής δαπάνης, είτε υπό τη μορφή του παραβόλου.
          2.  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας προς είσπραξη και του προβλεπόμενου στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παραβόλου, που καταλογίζεται υπέρ του Δημοσίου με απόφαση του Δικαστηρίου, είναι αναγκαίο να διατάσσεται περαιτέρω, με την απόφαση αυτή και η διαβίβαση αντιγράφου της στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) – Τμήμα εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών. (πρβλ. Σ.τ.Ε. Ε.Α. 72/2015, 8/2015)
              Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται και οι δικαστικοί υπάλληλοι που διαβιβάζουν δικαστικές αποφάσεις με το εν λόγω διατακτικό στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, να επισυνάπτουν σ΄ αυτές φωτοαντίγραφα των εντύπων παραβόλου ή των διπλοτύπων είσπραξης παραβόλου που είχε ήδη καταβληθεί μέχρι τη συζήτηση της υποθέσεως, ώστε απ΄ αυτά να αντλεί το αρμόδιο, κατά τα παραπάνω, Τμήμα του Ν.Σ.Κ., τα πλήρη στοιχεία του διαδίκου (Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. κ.λπ.) για τις ανάγκες βεβαιώσεως-εισπράξεως και του ποσού του καταλογιζόμενου παραβόλου.

                                                                                                    Η Γενική Επίτροπος                                                                                                Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"