Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ν. 4481/2017 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματι- κής ιδιοκτησίας
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4481/2017
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματι-
κής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμ-
μικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού.


Τροποποιεί
Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.»

Ν. 2225/Α121/1994 « Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις.»

Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και  άλλες διατάξεις.».

Τηλεφωνικό απόρρητο

2. Στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121), μετά την
παράγραφο 1.γ, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 11 του ν. 4416/2016 (Α΄160), προστίθεται παρά-
γραφος δ΄ ως εξής:
«δ. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη
διακρίβωση της προσβολής που τελείται στο διαδίκτυο
σε βαθμό κακουργήματος δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που προβλέ-
πονται στο ν. 2121/1993 (Α΄ 25).»


 «Κατ’ εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 82 παράγρα-
φος 10 εδάφιο β΄ του ΠΚ, σε περίπτωση μετατροπής της
στερητικής της ελευθερίας ποινής, το ποσό μετατρο-
πής ορίζεται στο πενταπλάσιο των ορίων του ποσού
μετατροπής που προβλέπεται κάθε φορά στον Ποινικό
Κώδικα».


1 σχόλιο:

  1. απαγορεύεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για βιασμό ενηλίκου αλλά επιτρέπεται για την προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας (😯)

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"