Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΦΕΚ Γ 1586/2019

ΦΕΚ Γ 1586/2019 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 22ας Αυγούστου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του


Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α'35), όπως ισχύει και το π.δ. 83/9-7-2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121), γίνεται δεκτή
η από 9-5-2019 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία
της Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιά Καλλιόπης-Ιωάννας
Μάντακα του Εμμανουήλ και της Μαρίας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5711231191/
19-8-2019).

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"