Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΙΗ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΙ
  Οι γραπτές εξετάσεις του ΙΗ΄Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα διεξαχθούν:
1.Κατεύθυνση Εισαγγελέων: στις 24, 25 και 26-5-2011
2.Κατεύθυνση Πολιτικής -Ποινικής δικαιοσύνης στις 27, 28 και 29-5-2011
3.Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης στις 30,31-5-2011 και 1-6-2011

.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΔι 2011

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (το ΦΕΚ εδώ )

Η εξεταστική επιτροπή του εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών , αποτελείται από τους:
    1) Ρένα Ασηµακοπούλου του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή της τον Εµµανουήλ Καλούδη του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
    2) Γεώργιο Γιαννούλη του Διονυσίου, Αρεοπαγίτη, µε αναπληρωτή του τον Αντώνιο ΑΘηναίο του Ανδρέα,  Αρεοπαγίτη.
    3) Νικόλαο Τσάγγα του Ιωάννου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, µε αναπληρωτή του τον Ιωάννη Τζαγκουρνή του Γεωργίου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
    4) Μαρία Καϊάφα- Γκµπάντι του Δηµητρίου, Καθηγήτρια Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου του Νοµικού Τµήµατος της Σχολής Νοµικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε αναπληρώτριά της την Διovυσία Καλλινίκου του Διονυσίου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου του Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών-Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
    5) Νικόλαο Βαλεργάκη του Εµµανουήλ,  Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, µε αναπληρωτή του τον Χρήστο Ράπτη του Ηρακλή , Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, επίσης, ως µέλη.
Καθήκοντα Γραµµατέα της ανωτέρω Επιτροπής ανατίθενται στη Σελήνη Ακριτίδου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, µε αναπληρωτή της τον Γεώργιο Μακρίδη του Ιωάννη, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επίσης.


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (το ΦΕΚ εδώ )

Η εξεταστική επιτροπή του εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών , αποτελείται από τους:
   1) Θεοδώρα Γκοϊνη του Γεωργίου,  Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή της τον Δηµήτριο Πατινίδη του Ευστρατίου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
   2) Φώτιο Μακρή του Χρήστου , Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, µε αναπληρωτή του τον Ρούσσο-Εµµανουήλ Παπαδάκη του Γεωργίου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επίσης.
   3) Χαράλαµπο Βουρλιώτη του Ιωάννου, Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, µε αναπληρωτή του τον Ζαχαρία Μουράτη του Μάριου, Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλoνίκης.
   4) Γεώργιο Αρχανιωτάκη του Εµµανουήλ, Καθηγητή του Αστικού Δικαίου του Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελεioυ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε αναπληρωτή του τον Δηµήτριο Μανιώτη του Νικολάου, Καθηγητή Πολιτικής Δικονοµίας του Τµήµατος Νοµικής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.
  5) Βησσαρίωνα Κωνσταντούλα του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, µε αναπληρωτή του τον Ευθύµιο Καυκόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, επίσης, ως µέλη.
Καθήκοντα Γραµµατέα της ανωτέρω Επιτροπής ανατίθενται στην Αρετή Βαλταζή του Γεωργίου, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, µε αναπληρωτή της τον Χαράλαµπο Πλατή του Γεωργioυ, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επίσης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (το ΦΕΚ εδώ )

Η εξεταστική επιτροπή του εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών , αποτελείται από τους:
  1) Κωνσταντίνο Μενουδάκο του Φωτίου, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του την Αγγελική Θεοφιλοπούλου του Κωνσταντίνου,  Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, επίσης.
  2)'Aννα Λιγωμένου του Iωάννη, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτριά της την Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επίσης.
  3) Περικλή Γκότση του Νικολάου, Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μπαλατσό του Νικολάου, Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επίσης.
  4) Κωνσταντίνο Χρυσόγονο του Χρυσογόνου, Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο του Βασιλείου, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής Noμικών - Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίσυ Αθηνών.
  5) Iωάννη Τζιώνα του Αλεξάνδρου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Κυριακόπουλο του Χρήστου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, επίσης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής ανατίθενται στην Τάνια Γκελερή του Γεωργίου, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρωτή της την Αικατερίνη Δόδουρα του Γεωργίου, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,επίσης.
Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τους (το Φεκ εδώ):
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ :

  1.Λήδα Mαρία Πίψου του Θεοφάνη , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α' τακτικό μέλος).
  2.Ανθή Πελλένη του Κλέαρχου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών-Oικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β' τακτικό μέλος).
 3.Δέσποινα Κλαβανίδου του Iωάννη, Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α' αναπληρωματικό μέλος).
 4.Κων/νο Αντωνόπουλο του Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Β΄ αναπληρωματικό μέλος).
ΓΑΛΛΙΚΗ Γ ΛΩΣΣΑ:

   1. Αντώνη Παντελή του Μαρίνου, Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών- Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α' τακτικό μέλος).
   2. Στέφανο Κουτσουμπίνα του Ιωάννη , Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ( Β' τακτικό μέλος).
   3. Νικόλαο Ιντζεσίλογλου του Γεωργίου, Καθηγητή Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α' αναπληρωματικό μέλος).
   4.Στέφανο Πανταζόπουλο του Σταύρου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών - Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β' αναπληρωματικό μέλος).
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

 1.Ανθή Πελλένη του Κλέαρχου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών- Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α' τακτικό μέλος).
 2.Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη του Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Β τακτικό μέλος).
 3.Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου , Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Α' αναπληρωματικό μέλος).
 4.Νικόλαο Κλαμαρή του Κανέλλου, Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών- Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β' αναπληρωματικό μέλος).
 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

  1. Αλέξανδρο Κωστάρα του Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Νοµικής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (Α' τακτικό µέλος).
 2.Στέφανο Πανταζόπουλο του Σταύρου, Επίκουρο Καθηγητή του Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών- Οικονοµικών και Πολιτικών Eπιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Β' τακτικό µέλος).
 3.Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη, Καθηγητή του Τµήµατος Νοµικής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (Α' αναπληρωµατικό µέλος).
 4.Αναστασία Γραµµατικάκη-Αλεξίου του Ιωάννη, Καθηγήτρια Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεmστηµίου Θεσσαλονίκης (Β' αναπληρωµατικό µέλος). 

9 σχόλια:

 1. Ευχόμαστε στους μελλοντικούς συναδέλφους καλή επιτυχία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. οφειλουμε παντως να σχολιασουμε το γεγονος οτι ο διαγωνισμος εχει παραπανω διοικητικους δικαστες από πολιτικους.
  Σεβομενος τους διοικητικους δικαστες, ειναι ομως γνωστο οτι εχουν πολυ λιγοτερο φορτο απο εμας τους πολιτικους, πολυ λιγοτερες υπηρεσιες, και πολύ λιγα κενα.
  Ειναι τουλαχιστον ατυχες στο διαγωνισμο να εχουν τη μεριδα του λεοντος, τη στιγμη που οι καταστασεις στα πολιτικα δικαστηρια εχουν φθασει στο απροχωρητο, τοσο απ' τις πολιτικες υποθεσεις, οσο και απ' τις διακοπες των ποινικων δικων, μετα το νεο νομο.
  Επιπλεον, η φετινη χρονια σε ολη τη βορεια Ελλαδα ειναι εφιαλτικη απο αποψη κενων, αφου σε ολα τα Πρωτοδικεια λειπουν το 25% έως το 75% των συναδελφων λογων αδειων κυησεως και ανατροφης.
  Δεν ξερω αν η επιλογη να μην μπουνε πολιτικοι δικαστες ηταν "τιμωρια" μας για τη σταση του Προεδρου και Εισαγγελεα του Αρειου Παγου, και αντιστροφα επιβραβευση της στασης του Προεδρου του ΣΤΕ, αλλα κατι πρεπει να κανουμε.
  Και γενικως δεν ξερω αν η συμπορευση μας με τους διοικητικους δικαστες, που εχει επιλεγει το τελευταιο διαστημα στη διεκδικηση των αιτηματων μας, μπορει να μας βοηθησει ή θα λειτουργησει αρνητικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστούμε πολύ! Ποια συμβουλή θα δίνατε σε όσους δίνουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @ Ανώνυμο που είπε:
  "οφειλουμε παντως να σχολιασουμε το γεγονος οτι ο διαγωνισμος εχει παραπανω διοικητικους δικαστες από πολιτικους....."

  ========
  Απλά να θέσω υπόψιν ότι οι θέσεις των διοικητικών δικαστών αυξήθηκαν με το Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α 213/17-12-2010), δηλαδή πριν την όποια "κόντρα" μεταξύ Υπουργείου και Αρείου Πάγου. Επίσης είναι γνωστή η πρόθεση της Κυβέρνησης να "ξεμπλοκάρει" τις φορολογικές υποθέσεις που λιμνάζουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @ Ioanna Κ

  Υπομονή, επιμονή, ψυχραιμία και διάβασμα (κοινότυπο ε!!!)

  Καλό θα ήταν να έχετε υπόψιν σας την τρέχουσα νομολογία (βλ. ΕλΔικ και Νοβ), καθώς πολλά θέματα αφορούν υποθέσεις που είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τον ΑΠ.

  Να ασχοληθείτε με αρκετά πρακτικά θέματα (κυκλοφορούν πολλά βιβλία πρακτικών θεμάτων).

  Σε κάθε περίπτωση να έχετε καλή εξοικείωση του ΑΚ - ΠΚ - ΚΠολΔ - ΚΠοιΔ,

  (στα προφορικά θα χρειαστεί καλή γνώση των κωδίκων).

  Αν σας μειώνει το άγχος (που σίγουρα έχουν αρκετοί) εγώ πέρασα με τη δεύτερη χρονιά (ίσως το ήθελε η μοίρα για να γνωρίσω τη γυναίκα μου) και αξιολογότατοι συνάδελφοι πέρασαν με την τρίτη ή τέταρτη φορά.

  Καλή Επιτυχία!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Στο θεμα των διοικητικων δικαστων δεν μπορουμε να παραγνωρισουμε καποια πραγματα :
  α) Χρεωνονται περιπου 200 δικογραφιες το χρονο. Δηλαδη περιπου οσοι και οι πολιτικοι δικαστες, οι οποίοι ομως εχουν επιπλεον τα βουλευματα και τις υποθεσεις εκουσιας.
  β) Εχουν 31 ημερες το μηνα καθαρο χρονο γραψιματος. Αντιθετως, εμεις εχουμε ποινικες εδρες, με αντιδικιες, διακοπές, ψυχικη επιβαρυνση σε αρκετες ιδιαιτερες υποθεσεις, αλλα και πολιτικες εδρες, με επιβαρυνση την εξεταση των διαδικων που συχνα καταληγει σε προσπαθεια για διαιτησια μεταξυ δικηγορων.
  γ) Εχουν μεσο ορο παραδοσης των αποφασεων τα 2 χρονια, χωρις καμμια κυρωση. Εμεις δεχομαστε παρατηρηση απ'΄τους 4 μηνες.
  δ) Το 50% περιπου των αποφασεων των διοικητικων δικαστηριων ειναι προδικαστικες, που υποχρεωνουν τη διοικηση να τους προσκομισει καποιο εγγραφο. Σε εμας ειναι κατω του 5% αυτες οι αποφασεις.
  ε) Οι δικηγοροι ολο και περισσοτερο προτιμουν να φερνουν τις υποθεσεις σε εμας, ωστε να εχουν τη διαδικασια στο ακροατηριο, που δικαιολογει υψηλοτερες αμοιβες. Ειτε με τη βαση του αδικαιολογητου πλουτισμου στις συμβασεις δημοσιου εργου, ειτε ζητωντας την εκδοση διαταγων πληρωμης απο πολιτικα δικαστηρια με υποκειμενη σχεση δημοσιου δικαιου, πετυχαινουν να ερχεται σωρεια ολοκληρη διοικητικων υποθεσεων σε εμας. Το αντιστροφο δεν ισχυει ποτε.
  στ) Οι πολιτικοι δικαστες ειναι υποχρεωμενοι να συμμετεχουν σε καθε ειδους επιτροπες (δασων, δημων και κοινοτητων, δημοσιων συμβασεων, αγορανομικες), στις οποίες αρνουνται να συμμετασχουν οι διοικητικοι δικαστες.

  Ενοψει ολων αυτων, θεωρω αδικαιολογητη την αυξηση των οργανωνικων θεσεων των διοικητικων δικαστων.
  Ειναι προκληση απεναντι σε πρωτοδικες, που εχουν εκμηδενισει την προσωπικη τους ζωη, και σε εφετες, που δικαζουν 20 ημερες το μηνα τα βαρια ελληνικη εγκληματικοτητα, και τις αλλες 10 πρεπει να βγαλουν κατα μεσο ορο 40 δυσκολες πολιτικες αποφασεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Eμένα δεν με ενοχλεί ο αριθμός των εισακτέων στα διοικητικά δικαστήρια αλλά ο για ακόμα μια φορά μικρός και ανεπαρκής αριθμός των εισακτέων στα πολιτικά-ποινικά. Βέβαια το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με αύξηση του αριθμού των δικαστών. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η επερχόμενη στάση πληρωμών, η κρίση κλπ. μας βοηθούν: Αφού επί δεκαετίες ουδείς ενδιαφέρθηκε για τον εξωφρενικό αριθμό δικηγόρων στην Ελλάδα(43.000 με 11.000 πληθυσμό, όταν η Ιαπωνία με 130.000.000 έχει μόλις 17.000)που με τη σειρά του ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τον τεράστιο αριθμό δικών, δικογραφιών κλπ., αυτό θα γίνει με το ξεκαθάρισμα όσων πλέον δεν αντέχουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και οι οποίοι θα αναγκαστούν να εξέλθουν από τη δικηγορία. Επίσης, η μείωση του αριθμού των εισακτέων στις νομικές θα βοηθήσει. Θρίαμβος δηλαδή του δήθεν ελεύθερου ανταγωνισμού!(λες και ο δικηγόρος είναι έμπορος και όχι λειτουργός).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!! ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μην σας πειράζει που μέλος της επιτροπής είναι πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου .Είναι λάθος μέγα να διαμαρτυρόμαστε . . . Τα νέα είναι ότι σε επιτροπές ήθους δικαστών θα μετέχουν πλέον δικηγόροι που έχουν χάσει πάνω από τρεις συνεχόμενες δίκες ή έχουν απορριφθεί από έδρας πάνω από δύο αιτήματα αναβολών . . . Επίσης όσων καθυστέρησαν οι αποφάσεις τους πέραν του τετραμήνου και ομοίως έχασαν τις υποθέσεις , όσοι προσεκομισαν εκπρόθεσμα προτάσεις και σχετικά και δεν έγιναν δεκτά από έδρας . Τέλος θα συμμετάσχουν όσοι έχουν παράπονα από δικαστές και έχουν υποβάλλει έγγραφη αναφορά καλυπτόμενοι από τους εντολείς τους ή όσοι δημόσια και με διατυμπανισμούς έχουν συκοφαντίσει δικαστές για αποφάσεις τους . Μερικές φορές το "φτού μας" δεν αρκεί για το "ξεμάτιασμα" και χρειάζεται πηρούνι . . .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"