Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

ΠΝΠ: «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

ΦΕΚ A 176/2013 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων


Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974
(Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων − Α΄/90) προστί−
θενται δύο εδάφια ως εξής:
«Σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τα
ανωτέρω χρονικά διαστήματα και έχουν συνολική βε−
βαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το
Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, επιτρέπεται,
κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, η κατά−
σχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχεί−
ρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. Στη κατάσχεση κατά τις νυχτερινές
ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή

αστυνομικό όργανο».

Τη δυνατότητα στο Δημόσιο να επιβάλει κατασχέσεις σε βάρος επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν και έχουν σημαντικό ύψος ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών προς αυτό και κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις ημέρες που εξαιρεί ο νόμος καθώς και το μήνα Αύγουστο, παρέχει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που υπέγραψε η κυβέρνηση. 


Ειδικότερα, η ΠΝΠ «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», με την οποία τροποποιείται το άρθρο 11 του ν.δ 356/1974 με την προσθήκη δύο εδαφίων, προβλέπει ότι σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τα διαστήματα αυτά και έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, επιτρέπεται, η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας της και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα απαγορευόταν η αναγκαστική εκτέλεση κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις ημέρες που εξαιρεί ο νόμος, καθώς και το μήνα Αύγουστο, γεγονός που εμπόδιζε το δημόσιο στη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων σε βάρος οφειλετών.

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f6580c58-0730-4b85-a404-6e0b638c6bc0

1 σχόλιο:

  1. Η προαναφερόμενη ΠΝΠ δεν έχει δημοσιευτεί, μέχρι την Τετάρτη στις 15.00, ούτε σε ΦΕΚ ούτε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αναφέρεται μόνο σε ένα δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"