Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Κατάργηση μεταβατικών Εδρών Πρωτοδικείου Πλημμελειοδικείου Αθηνών και Πταισματοδικείου Αθηνών

ΦΕΚ A 184/2013 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 125
Κατάργηση μεταβατικών Εδρών: α) του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθη−
νών και β) του Πταισματοδικείου Αθηνών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 2 περ. α΄ και στοιχ. αα΄ και περ.
β΄ και στοιχ. ββ΄ και παρ. 3 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών».

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
«Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
γ) Του με αριθμό 110/9−10−2012 Προεδρικού διατάγμα−
τος με θέμα «Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργού−
ντων Ειρηνοδικείων της Χώρας» (Α΄193).
2) Τη με αριθμό 4530/22−3−2013 γνώμη του Προέδρου
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου
Αθηνών και τη με αριθμό 15407/19−3−2013 γνώμη του
Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
3) Τη με αριθμό 2557/29−04−2013 γνώμη της Προέδρου
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών και τη με αριθμό 158602/20−3−2013 γνώμη
της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5) Τη με αριθμό Δ230/2013 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καταργούνται οι μεταβατικές έδρες: α) του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα Ειρηνοδικεία Καλλιθέας,
Μεγάρων, Μαραθώνα και Λαυρίου, β) του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών στα Ειρηνοδικεία Νέας Ιω−
νίας, Αχαρνών, Κρωπίας και Ελευσίνας, και γ) του Πται−
σματοδικείου Αθηνών στο Παλαιό Φάληρο, στο Αιγάλεω,
στον Ασπρόπυργο και στη Νέα Μάκρη.
Άρθρο 2
Ποινικές και Πολιτικές υπόθεσης αρμοδιότητας του
Πταισματοδικείου, του Μονομελούς Πρωτοδικείου και
Πλημμελειοδικείου Αθηνών που εκκρεμούν προς εκδίκα−
ση στις καταργούμενες μεταβατικές έδρες και για τις
οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιμος μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος Προεδρικού διατάγματος, θα εκδικασθούν
στην έδρα των ανωτέρω δικαστηρίων.
Άρθρο 3
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ−
λεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2 σχόλια:

  1. Δίκαιο. Που να τραβιούνται οι συνάδελφοι στην εξωτική Καλλιθέα, στο μαγευτικό Παλαιό Φάληρο, ή στο μυστηριώδες Αιγάλεω. Άσε τους άλλους να θαλασσοπνίγονται στα μεταβατικά των νησιών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η τυχόν κατάργηση των μεταβατικών δικαστηρίων στα νησιά θα έχει πολιτικό κόστος, που το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θέλει να αναλάβει, για ευνόητους λόγους. Δεν το ενδιαφέρουν οι θαλασσοπνιγμένοι. Το κατάλαβες;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"