Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΔΕΕ: Τυχερά παιχνίδια - Περιοριστική νομοθεσία κράτους μέλους

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 [αίτηση του Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (πρώην Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) (Αυστρία)] για την έκδοση προδικαστικής απόφασης — υποθέσεις με διαδίκους τους Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner
(Υπόθεση C-390/12) (1)

((Άρθρο 56 ΣΛΕΕ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 15 έως 17, 47 και 50 - Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία, επιχειρηματική ελευθερία, δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο, αρχή ne bis in idem - Άρθρο 51 - Πεδίο εφαρμογής - Εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης - Τυχερά παιχνίδια - Περιοριστική νομοθεσία κράτους μέλους - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις - Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος - Αναλογικότητα))
2014/C 194/03
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (πρώην Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich)
Διάδικοι στις κύριες δίκες
Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής απόφασης — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Ερμηνεία των άρθρων 56 ΣΛΕΕ και 15 έως 17, 47 και 50 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Τυχερά παιχνίδια — Ρύθμιση κράτους μέλους που απαγορεύει, προβλέποντας ποινικές κυρώσεις, την εκμετάλλευση παιγνιομηχανημάτων που παρέχουν δυνατότητα μικρού κέρδους («kleines Glücksspiel»), αν δεν έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια αρχή — Αρχή της αναλογικότητας
Διατακτικό
Το άρθρο 56 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι απαγορεύει μια εθνική ρύθμιση που έχει τα χαρακτηριστικά της επίμαχης στις κύριες δίκες ρύθμισης, εφόσον η ρύθμιση αυτή δεν έχει ως πραγματικό σκοπό την προστασία των παικτών ή την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και δεν ανταποκρίνεται όντως στη μέριμνα για μείωση των ευκαιριών συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή για καταπολέμηση, με συνέπεια και σύστημα, της συναφούς προς τα παιχνίδια αυτά εγκληματικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"