Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου Αναπληρωτή Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Προκήρυξη κενής θέσης αναπληρωτή επόπτη
COM/2014/10353
2014/C 163 A/01

Γενικό πλαίσιο:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1) ορίζει τις αρχές βάσει των οποίων τα θεσμικά όργανα, τα λοιπά όργανα, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και, ιδίως, με το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής. Με τον εν λόγω κανονισμό συγκροτείται επίσης ανεξάρτητη εποπτική αρχή, με την ονομασία Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), η οποία θα διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού. Επικεφαλής της εν λόγω αρχής είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (επόπτης), τον οποίο επικουρεί ο αναπληρωτής επόπτης. Ο επόπτης και ο αναπληρωτής επόπτης απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014 προβλέπεται για την εν λόγω υπηρεσία συνολικός προϋπολογισμός ύψους 8,2 εκατ. ευρώ και συνολικά 45 περίπου υπάλληλοι.
Η εποπτική αρχή ΕΕΠΔ έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες.

...........

Προθεσμία εγγραφής:
Η προθεσμία εγγραφής λήγει την 25η Ιουνίου 2014. Μετά τις 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"