Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

ΦΕΚ Γ 1510/2014 

Αριθμ. 82080
Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κα−
τεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
Ν. 3910/2011 (Α΄11).
2. Τη με αριθμό 55531/12−7−2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Διοι−
κητικής Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 223), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 21/2014 απόφαση του Ανωτάτου Δι−
καστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποφα−
σίζουμε:
Ορίζουμε τον Κωνσταντίνο Κουσούλη του Δημητρί−
ου (ΑΔΤ AM 090370), Σύμβουλο Επικρατείας, τακτικό
μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Δι−
οικητικής Δικαιοσύνης, για θητεία τριών (3) ετών, με
αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Αραβάνη του Αποστό−
λου (ΑΔΤ ΑΖ505624), Σύμβουλο Επικρατείας, επίσης, σε
αντικατάσταση των Αικατερίνης Σακελλαροπούλου και
Αικατερίνης Χριστοφορίδου, Συμβούλων Επικρατείας,
αντίστοιχα, των οποίων η θητεία έχει λήξει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"