Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ((ΦΕΚ Γ 180/2015 )

ΦΕΚ Γ 180/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 17ης Φεβρουαρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−

γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει, διορί−
ζεται, για μία τριετία, στο Δικαστήριο Πλημμελειοδικών
Αθηνών, τακτικός ανακριτής στο 18ο τακτικό ανακριτικό
τμήμα, ο Πρωτοδίκης Βασίλειος Μαντάς του Σωτηρίου,
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ζωής Γκιόκα του Πα−
ναγιώτη, η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Με Προεδρικό διάταγμα της 17ης Φεβρουαρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Θηβών,
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Δήμη−
τρα Μόρφη του Νίκωνος−Γεωργίου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Κωνσταντίνας Φλετούρη του Ιωάννη, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Β. Ορίζονται, τακτικός και αναπληρωτές δικαστές
ανηλίκων για μία τριετία, στα Εφετεία ως κατωτέρω:
1. Θεσσαλονίκης, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η
Εφέτης Αθανασία Φραγκάλα του Αγγέλου, σε αντικατά−
σταση της Εφέτη Μαρίας Τσιλιγκαρίδου του Θεοδοσίου,
η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
2. Ευβοίας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Εφέτης
Ηλίας Τουλίγκος του Αναστασίου, σε αντικατάσταση
του Εφέτη Γρηγορίου Κουτσοκώστα του Κωνσταντίνου,
ο οποίος προήχθη σε Πρόεδρο Εφετών Πατρών, και
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Ελευθερία
Σπανομήτρου του Παύλου, σε αντικατάσταση της Εφέτη
Ιωάννας Βρεττού του Παναγιώτη, η οποία μετατέθηκε
στο Εφετείο Πειραιά.
Με Προεδρικό διάταγμα της 17ης Φεβρουαρίου 2015,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει σήμερα:
Α. Διορίζεται τακτικός ανακριτής στο Α΄ τακτικό ανα−
κριτικό τμήμα για μία τριετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Πειραιά, ο Πρωτοδίκης Ευθύμιος Κατσαλού−
λης του Νικολάου, σε αντικατατάσταση της Πρωτοδίκη
Ευδοκίας Κουμούτσου του Χαραλάμπους, η οποία προ−
ήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
Β. Ανανεώνεται η θητεία του τακτικού ανακριτή και
ανακριτή ανηλίκων, για μία ακόμη διετία, στο Δικαστή−
ριο Πλημμελειοδικών Χίου, Πρωτοδίκη Γεώργιου Παντε−
λίδη του Ιωάννη.
Γ. Διορίζεται ανακριτής ανηλίκων για μία διετία, στο
Εφετείο Βορείου Αιγαίου, η Εφέτης Μαργαρίτα Νικάκη
του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ελένης Αση−
μακοπούλου του Αντωνίου, η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Με τη με αριθ. 9955/18−02−2015 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρ. 5 του Καν/κού Δ/τος της 19/23−7−1941 καθώς και του
άρθρου 27 του Ν. 2081/1992, με το οποίο προστέθηκε
νέα αρ. 29 Α΄ στο Ν. 1558/1985, ανατίθενται κατόπιν της
με αριθ. 13/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Δικα−
στηρίου του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, η υπηρεσία του
ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ορχομενού, προ−
σωρινά στη συμβολαιογράφο Ορχομενού Αικατερίνη
Ξηρογιάννη− Γεωργοπούλου του Νικολάου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"