Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (

ΦΕΚ B 429/2015 

Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δωδεκα−
νήσου, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 5/2014 από−
φαση της Ολομέλειας αυτού. ............................................. 1

Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βέροι−
ας, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 15/2014 απόφα−
ση της Ολομέλειας αυτού. ..................................................... 2
Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρω−
τοδικείου Μυτιλήνης, που επήλθε με την υπ’ αριθμ.
9/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού. .................. 3
Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθη−
νών, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 8/2014 απόφα−
ση της Ολομέλειας αυτού. ..................................................... 4
Έγκριση ή μη της κατάρτισης του Κανονισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας,
που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 1/2014 απόφαση της
Ολομέλειας αυτού......................................................................... 5
Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Με−
σολογγίου, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 17/2014
απόφαση της Ολομέλειας αυτού ..................................... 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"