Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τα στατιστικά της Διοικητικής Δικαιοσύνης. ( ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 76/2016 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 76/2016 


Αριθμ. 9307 οικ.
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με
αντικείμενο τα στατιστικά της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:

Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με
αντικείμενο την επικαιροποίηση και προτυποποίηση των
στατιστικών της διοικητικής δικαιοσύνης, αποτελούμενη
από τους κάτωθι:
1. Βασίλειο Ανδρουλάκη του Πέτρου (ΑΔΤ Χ148999),
Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο,
με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Σεκέρογλου του Προ−
δρόμου (ΑΔΤ ΑΕ 214745), Πάρεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
2. Βασίλειο Ζαχαρόπουλο του Παναγιώτη (ΑΔΤ
ΑΚ528558), Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Αυγή Αν−
δοσίδου του Γεωργίου (ΑΔΤ Ν417325), Πρωτοδίκη του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
3. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΗ030857),
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης και Στατιστικό
Επικεφαλής του ΥΔΔΑΔ, ως μέλος, με αναπληρώτριά
της την Πασχαλίνα Σιστάνη του Ζήση (ΑΔΤ ΑΙ534891),
Υπάλληλο του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης,
4. Σοφία Γιοβάνογλου του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΕ 685459),
αποσπασμένη διοικητική υπάλληλο στο ΥΔΔΑΔ, Δρ Νο−
μικής, ως μέλος.
5. Γεώργιο Δόνο του Ανδρέα (ΑΔΤ Χ365134), Ειδικό Επι−
στημονικό Προσωπικό ΥΔΔΑΔ, με αναπληρωτή του τον
Ανδρέα Δρακόπουλο του Γρηγορίου (ΑΔΤ ΑΒ658402),
υπάλληλο του ΥΔΔΑΔ,

6. Κωνσταντίνα Αμερικάνη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
ΑΚ218197), δικαστικό υπάλληλο του Διοικητικού Εφετεί−
ου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευτυχία
Καλλιαμπέτσου του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΕ 159154), δικαστικό
υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
7. Σοφία Μπάλλα του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΙ049186), Προ−
ϊσταμένη του Τμήματος Στατιστικών Δικαιοσύνης και
Δημόσια Τάξης, της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ως μέλος, με αναπληρώ−
τριά της την Κλεονίκη Θεοδωράκη του Γεωργίου (ΑΔΤ
ΑΕ823910), υπάλληλο του ίδιου τμήματος.
8. Ιωάννη Τσουκαλά του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΚ222492), δι−
καστικό υπάλληλο, αναπληρωτή προϊστάμενο Διεύθυνσης
της Γραμματείας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρά−
τειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως μέλος,
με αναπληρώτριά του την Αφροδίτη Ζέρβα του Ιωάννη,
(ΑΔΤ Π152239), δικαστικό υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
9. Ξανθίππη Παππά του Διαμαντή (ΑΔΤ ΑΗ616445),
Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης του ΥΔΔΑΔ, ως
μέλος, με αναπληρώτριά της την Νικολέτα Μολυμπάκη
του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΒ184582), Υπάλληλο του ιδίου
Τμήματος,
Χρέη Γραμματέα θα εκτελέσει το τελευταίο ως άνω
αναπληρωματικό μέλος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"