Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Ν. 4366/2016 : κύρωση ΠΝΠ και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ A 18/2016 

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 24.12.2015 Πρά−
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων
θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτι−
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182).
2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.12.2015
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγό−
ντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας,
Ερευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυ−
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αμυ−
νας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
καιτηςΕΡΤΑ.Ε.» (Α΄ 184).

3. Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης
μη εξυπηρετούμενων δανείων − Τροποποιήσεις
διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
του ν. 3869/2010 (Α 130) και του ν. 4354/2015 (Α 176)«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρε−
μούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις
4 Μαΐου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει
χώρα συζήτηση της αιτήσεως τους, να υποβάλουν στη
γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος
της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4
του ν. 3869/2010.»

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"