Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με αρμοδιότητα την ενημέρωση του υφιστάμενου εθνικού καταλόγου αξιόποινων πράξεων κτλ( ΦΕΚ B 1162/2016)

ΦΕΚ B 1162/2016
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 26053 (1)
Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με αρ−
μοδιότητα την ενημέρωση του υφιστάμενου εθνι−
κού καταλόγου αξιόποινων πράξεων, των προβλε−
πόμενων κύριων και παρεπόμενων ποινών και των
μέτρων ασφαλείας .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


αποφασίζουμε:
Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής με αρμοδι−
ότητα την ενημέρωση του υφιστάμενου εθνικού κατα−
λόγου αξιόποινων πράξεων, των προβλεπόμενων κύριων
και παρεπόμενων ποινών και των μέτρων ασφαλείας.
Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Παναγιώτη ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟ του Γεωργίου, Εισαγ−
γελέα Εφετών Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον
Σταμάτιο ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου, Εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών.
2. Ελένη ΣΙΣΚΟΥ του Νικολάου, Εισαγγελέα Πρωτοδι−
κών Αθηνών, με αναπληρώτρια την Σταυρούλα ΣΤΕΦΑ−
ΝΑΤΟΥ του Στυλιανού, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
και
3. Αντωνίνα ΚΑΤΣΙΡΗ του Χρήστου, υπάλληλο του
Τμήματος Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος,
με αναπληρώτρια την Ευρυδίκη ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ του Πα−
ναγιώτη, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.
Χρέη γραμματέως θα εκτελεί το αναπληρωματικό
μέλος Ευρυδίκη ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ.
Η θητεία της επιτροπής ορίζεται τριετής.
II) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέως της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζη−
μίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"