Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΕΚ B 1421/2016 ).ΔΔ Εφ Θεσσαλονικη - ΔΔ Πρωτ Κορίνθου, Τρίπολης, Σύρρου

ΦΕΚ B 1421/2016 

Έγκριση της εισαγόμενης, με την 2/2015 απόφαση
της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού

Εφετείου Θεσσαλονίκης, τροποποίησης του Κα−
νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρί−
ου και αναπομπή της απόφασης στο αυτό όργα−
νο προς τροποποίηση και συμπλήρωση. .................. 1
Έγκριση εν μέρει του υποβαλλόμενου, με την 1/2015
απόφαση της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοι−
κητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, Κανονισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικεί−
ου Κορίνθου και αναπομπή της απόφασης αυτής
στο ίδιο όργανο προς τροποποίηση και συμπλή−
ρωση της............................................................................................... 2
Μη έγκριση του υποβαλλόμενου Κανονισμού και ανα−
πομπή του στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης,
προκειμένου το δικαστήριο αυτό να προβεί στην
ενδεικνυόμενη τροποποίησή του. .................................... 3
Έγκριση της εισαγόμενης, με την απόφαση 3/2015
της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Σύρου τροποποίηση και αναδια−
τύπωση των διατάξεων του Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του δι καστηρίου.................................. 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"