Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΕΣΔΙ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ζητήματα Ιατρικής Ευθύνης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ζητήματα Ιατρικής Ευθύνης»

«Ζητήματα Ιατρικής Ευθύνης»


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Τίτλος Συνεδρίου: «Ζητήματα Ιατρικής Ευθύνης».
Τόπος Διενέργειας: Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία Διενέργειας: 22 και 23 Μαρτίου 2018.
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές, στο πρόγραμμα με τίτλο «Ζητήματα Ιατρικής Ευθύνης», να υποβάλουν αίτηση μέχρι 09/3/2018.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3689/2008, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3910/2011, οι εισηγητές πρέπει να είναι:
αα. Εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εφέτη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
ββ. Μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και άνω.
γγ. Μέλη διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, δημόσιοι λειτουργοί, δικηγόροι με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και άλλοι ημεδαποί ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες. Σε αυτούς εντάσσονται για περιορισμένο αριθμό ωρών διδασκαλίας και επίτιμοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, όπως και ομότιμοι καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λόγω της γενικής επιστημονικής αναγνώρισής τους ή της εμπειρίας τους στο αντικείμενο.
• Σύμφωνα με την με αριθμό 12/02-02-2018 πράξη της Διευθύντριας Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Πολιτικής – Ποινικής Κατεύθυνσης της Ε.Σ.Δι. δύνανται να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο εν λόγω σεμινάριο Πρόεδροι Πρωτοδικών, Πρωτοδίκες, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες, καθώς και νέοι δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, ως ειδικοί επιστήμονες.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ως εισηγητές πρέπει να αποστείλουν έως τις 09/03/2018 στο epimorfosi@esdi.gr σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία να συνοδεύεται από τίτλο και διάγραμμα της ειδικότερης θεματικής που προτίθενται να αναπτύξουν, καθώς και από συνοπτικό βιογραφικό.
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την αρμόδια οργανωτική επιτροπή του επιμορφωτικού προγράμματος.
Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο μητρώο εισηγητών της Ε.Σ.Δι., μέσω της ιστοσελίδας της, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σ’ αυτό.
Για την ΕΣΔι
Για την οργανωτική επιτροπή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"