Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 71/2018

1-2-2018 ΦΕΚ Γ 71/2018 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιανουαρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύουν, το
π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210) και τις αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 154 και 156/2017.
Α. Μετατίθενται αμοιβαία οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδι-
κών: α) Αθηνών, Αιμιλία-Σοφία Μέρη του Δημητρίου και
β) Ρόδου, Μαρία Αγγελούδη του Μιχαήλ.
Β. Μετατίθενται αμοιβαία οι Πρωτοδίκες: α) Γυθείου,
Αλέξανδρος-Ιωάννης Καργόπουλος του Χρήστου και
β) Πειραιώς, Αθανασία Κατσαργύρη του Παναγιώτη, με
την άμεση υλοποίηση της αμοιβαίας μετάθεσης, λόγω
υπηρεσιακών αναγκών.
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιανουαρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35), όπως ισχύουν, το
π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210) και την απόφα-
ση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό 152/2017, μετα-
τίθεται αυτεπάγγελτα, για υπηρεσιακούς λόγους, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ο Εισαγγελέας Πρω-
τοδικών Ζακύνθου Δημήτριος Ζιγκόλης του Αθανασίου.
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιανουαρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 88 και 90 του Συντάγματος.
2. Των άρθρων 49, 52, 75 και 78 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35).
3. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210/
5-11-2016).
Β. Την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό 157/2017,
μετατάσσεται, ύστερα από αίτησή της, η Πάρεδρος του
Πρωτοδικείου Αθηνών Σταυρούλα Αυγουστινάκη του
Αντωνίου σε θέση Παρέδρου Εισαγγελίας και τοποθετεί-
ται σε κενή οργανική θέση Παρέδρου Εισαγγελίας στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"