Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - ΦΕΚ Γ 86/2018

ΦΕΚ Γ 86/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιανουαρίου 2018,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως αυτά ισχύουν, και τη με
αριθμό 159/30.10.2017 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
προάγονται κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ειρηνοδίκη Β΄
τάξης οι παρακάτω Ειρηνοδίκες Γ΄ τάξης, επειδή συγκε-
ντρώνουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ
του νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Πταισμα-
τοδικείου Αθηνών, Μαρία Κουλεντιανού του Βασιλείου,
2) Ηρακλείου, Ελένη Βιτσεντζάκη του Χαρίδημου και
3) Ηγουμενίτσας, Παρασκευή Πισμίχου του Ματθαίου.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 2076/2018).
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιανουαρίου 2018,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως αυτά ισχύουν, και τη
με αριθμό 161/30.10.2017 απόφαση του Ανωτάτου Δι-
καστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης, μετατίθενται αμοιβαία, με αίτησή τους, η Ειρηνοδί-
κης Α΄ τάξης Ηγουμενίτσας, Βαρσάμω Σαρακατσιάνου
του Στυλιανού, και η Ειρηνοδίκης Α΄ τάξης Άρτας, Σοφία
Δερβέντζα του Αχιλλέα.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"