Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΦΕΚ B 351/2018

ΦΕΚ B 351/2018 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΥΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196

Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επι-
τροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προ-
σβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέ-
λους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο
66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δι-
καιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενι-
κών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέ-
θηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α'
100/20.7.2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"