Σάββατο 8 Ιουνίου 2024

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1637/05.06.2024

Τεύχος Γ’ 1637/05.06.2024

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Μαΐου 2024, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος,
το άρθρο 77B παρ. 5 του προϊσχύσαντος Κώδικα Οργα-
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35), το άρθρο 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109), τα από 22.8.2021

(Γ’ 2056) και από 13.4.2022 (Γ’ 950) π.δ., με τα οποία διο-
ρίστηκαν δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης κατόπιν του δια-
γωνισμού πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης της
19.3.2015, που προκηρύχθηκε με την 104572/24.12.2014
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ’ 1756), όπως τροποποιήθη-
κε με την 104586/31.12.2014 όμοια απόφαση (Γ’ 1819),
και του πίνακα επιτυχόντων του εν λόγω διαγωνισμού
που δημοσιεύθηκε στις 9.2.2016 (Γ’ 81) και την 53/2024
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.
Διορίζονται ως Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης οι κάτωθι δόκιμες
Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης:
1. Νίκαιας, ΖΩΗ ΛΑΟΥΤΑΡΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
2. Σικυώνος, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΜΑ του ΙΩΑΝΝΗ.
3. Ξυλοκάστρου, ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΔΟΣΙΔΟΥ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
4. Καλαμάτας, ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.
5. Καλαμάτας, ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ του ΖΗΣΙΜΟΥ.
6. Ταμινέων, ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΛΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ.
7. Ολυμπίων, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΪΤΣΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.
8. Πύργου, ΑΘΗΝΑ ΠΛΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
με τη σειρά αρχαιότητας που κατείχαν κατά τον χρόνο
διορισμού αυτών ως δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης με
τα από 22.8.2021 (Γ’ 2056) και από 13.4.2022 (Γ’ 950) π.δ.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 35412/29.05.2024) .
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ