Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1645/05.06.2024

 Τεύχος Γ’ 1645/05.06.2024

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Μαΐου 2024, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος, την
παρ. 5 του άρθρου 77B του προϊσχύσαντος Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35), το άρθρο 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), το από 26.8.2022 π.δ.
(Γ’ 2179), με το οποίο διορίστηκαν δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’
τάξης κατόπιν του διαγωνισμού πρόσληψης δόκιμων Ειρη-


νοδικών Δ’ τάξης της 19.3.2015, που προκηρύχθηκε με την
104572/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ’ 1756), όπως
τροποποιήθηκε με την 104586/31.12.2014 όμοια απόφα-
ση (Γ’ 1819), και του πίνακα επιτυχόντων του εν λόγω δια-
γωνισμού που δημοσιεύθηκε στις 9.2.2016 (Γ’ 81) και την
52/2024 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, διορίζεται ως Ειρηνοδί-
κη Δ’ τάξης η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Μαλαματή Ζάχου
του Δημητρίου του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης: 35413/
03.06.2024).
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ