Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024

 

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά τη συνεδρίαση της  13ης Ιουνίου 2024. αποφάσισε τα εξής:

 

Α. Μετατίθενται η Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δήμητρα Κοσκερίδου από το Διοικητικό

Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και η Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Αναστασία Αβραμοπούλου από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό

Εφετείο Αθηνών, κατ’ αποδοχή των περί αμοιβαίας μετάθεσης αιτήσεών τους.

 

Β. Μετατίθενται οι παρακάτω Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων:

1. Χαράλαμπος Λαπάκης από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, στο Διοικητικό Εφετείο

Αθηνών

2 Κωνσταντίνα Καρακάση από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, στο Διοικητικό Εφετείο

Αθηνών και

3. Χριστίνα Ιωσηφίδου από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης.

 

Γ. Προάγονται οι παρακάτω Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων στον βαθμό του

Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:

1. Ευγενία Κουρπαλίδου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής

2. Ολυμπία Χατζησπύρου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς

3. Ειρήνη Γεωργίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

4 Χρυσάνθη Φρατζόγλου στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών

5. Βασιλική Δρακονταειδή στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς

6. Ιφιγένεια Μετζελοπούλου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς

7. Δόμνα Ανετάκη στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας

8. Ιωάννα Γρηγοροπούλου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και

9. Κωνσταντίνος Καραλέκας στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.

 

Δ. Μετατίθενται λόγω συνυπηρετήσεως, η Εφέτης Δ.Δ. Σπυριδούλα Κιζιρίδου από το

Διοικητικό Εφετείο Πατρών στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς και η Εφέτης Δ.Δ. Έλλη-

Γλυκερία Καλλιντέρη από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

 

Ε. Μετατίθενται οι παρακάτω Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων:

1. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, στο Διοικητικό

Εφετείο Αθηνών

2. Ευανθία Πανάγου από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης

3. Αναστασία Κακαβακίδου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο Διοικητικό Εφετείο

Πειραιώς

4. Ολγα Μπαϊζάνη από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης και

5. Παναγιώτης Βαζιντάρης από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων. στο Διοικητικό Εφετείο

Αθηνών

 

ΣΤ. Προάγονται οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων στον

βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:

1. Ζωή Μπούρα στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

2. Χριστίνα Χατζηδήμου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

3. Στέλλα Πάντζαλη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

4. Θάλεια Τούλια στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

5. Επαμεινώνδας Τρουλινός στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

6. Βανέσσα-Παναγιώτα Ντέγκα στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς

7. Μαγδαληνή Παπαδοπούλου στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών

8. Ευτυχία Γαβριηλίδου στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών

9. Ιωάννα Τσιάκα στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας

10. Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης

11. Βασιλική Κοτσιμπού στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης

12. Ευαγγελία Καλογιάννη στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων

13. Γεράσιμος Κοκκίνης στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών και

14.Μαρία-Σοφία Ασκερίδου στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών

 

Ζ. Μετατίθενται οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων:

1. Σπυρίδων Χαλκιόπουλος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Πειραιώς.

2. Ελένη Αγγέλη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

Βόλου

3. Ιωάννα Πλίτση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

Λάρισας

4. Κωνσταντίνα Γκαβαρδίνα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Αθηνών

5. Όλγα Μιμηκοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Χαλκίδας

6. Κωνσταντίνος Παπουτσής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Κοζάνης

7. Αικατερίνη-Στυλιανή Ζακυνθινού από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στο

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

8. Γεώργιος Μπακρισιώρης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Αθηνών και

9. Σπυρίδων Χονδρογιάννης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

 

Η. Προάγονται οι παρακάτω Πρωτόδικες Διοικητικών Δικαστηρίων στον βαθμό του

Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:

 

1. Γεώργιος Σακελλαρόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

2. Μαριλένα Ειρηνάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

3. Ζαφειρούλα Ρουβέλλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

4. Στέφανος Ζούκας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

5. Παναγιώτα Μπουσμαλή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

6. Κωνσταντίνα Σταμούλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

7. Χρήστος Γοργίλης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου

8. Ηλιάνα Χαλαμπαλή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς

9. Χρήστος Βαρδίκος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου

10. Βασιλική Τασούλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας

11 Αλεξάνδρα Χατζηθεοδώρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου

12. Μαρία Λιάλιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου

13. Μαρία Σκουλούδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

14. Φανή Συργιάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και

15. Ουρανία Μπέη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής

 

Τα θέματα που αφορούν 1) την ειδική άδεια στη Δήμητρα Μπάρτζη, Πρωτόδικη του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα του EJTN

(Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαίδευσης Δικαστών) και 2) τη χορήγηση εκπαιδευτικών

αδειών στην ημεδαπή, θα συζητηθούν σε προσεχή συνεδρίαση του Ανωτάτου

Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.

 

https://geedd.blogspot.com/

 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                          Αθήνα, 27  Ιουνίου 2024

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2024, αποφάσισε τα εξής:

Α. Προάγεται σε θέση Συμβούλου Επικρατείας ο Πρόεδρος Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Αθανάσιος Ασημακόπουλος.

Β. Παρατείνεται η απόσπαση της Φωτεινής Καρβελά, Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Γ. Μετατίθεται λόγω συνυπηρετήσεως, ο Πρωτοδίκης Δ.Δ. Ηλίας Κουβαράς, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.

 

Δ. Μετατίθενται οι παρακάτω Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων:

1. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

2. Βασιλική Χρυσοστομίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης

3. Νικόλαος Πενίδης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

4. Αναστασία Καράτσαλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

5. Ξακουστή Μπηλιώνη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας

6. Σωτηρία-Σπυριδούλα Κατσίκα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

7. Ευγενία Σκυλοδήμου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

8. Αναστασία Ζυμή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

9. Σοφία Μηλάκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου

10. Σοφία Αντωνίου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

11. Κασσάνδρα Μαγείρου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

12. Μαρία Σιμιτσή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

13. Σταυρούλα Ιωσηφίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

14. Αγγελική Τζεδάκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

15. Βασιλική Σκόνδρα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών

16. Αρχοντία Βρέττα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

17. Αικατερίνη Νάσιου του Ιωάννη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας

18. Ηλιάνα Γιαννακοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης

19. Φίλιππος Καρράς από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας

20. Ζωή Μιχαλούδη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

21. Ανδρέας Ασημακόπουλος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών

22. Μαρία Εξηνταβελώνη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

23. Φιλιππία-Μαρία Φιαμέγκου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών

24. Ανθούλα Καπελώνη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου

25. Κωνσταντίνα Σταματέλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

26. Χρήστος Σαρόγλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

27. Δημήτριος-Φαίδων Γαβριηλίδης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας

28. Μαριέτα Τσέφου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

29. Γεωργία Ρουσούδη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

30. Γεωργία Θεοδωράκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου

31. Κωνσταντίνα Τσική από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

32. Αγγελική Κουτρίκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών και

33. Αγγελική Σαρρή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

 

Ε. Προάγονται οι Πάρεδροι Διοικητικών Πρωτοδικείων (27η Σειρά) στον βαθμό του Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:

   1. Χρυσούλα Λαμπράκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

   2. Ελένη Ιερέως στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας

     

ΣΤ. Προάγονται οι Πάρεδροι Διοικητικών Πρωτοδικείων (28η Σειρά) στον βαθμό του Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:

 1. Χριστίνα Κεβρεκίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης
 2. Ασημένια Λυκουρίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 3. Αναστασία Γούλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
 4. Μαρία Κοντούλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας
 5. Ευδοξία Κουρσιουμπά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
 6. Ιωάννα Κανταρτζή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
 7. Μαρία Αλεξανδράκη  στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων
 8. Ελένη Μπέζου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 9. Αθηνά Σχινά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου
 10.  Ανδριάνα Βιτωράκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 11.  Παναγιώτης Σουλιώτης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 12. Δάρβιν-Θεοδόσιος Σμήλιος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας
 13. Παυλίνα Εξαδακτύλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 14. Χριστίνα-Μαρία Φιλοσίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 15. Ελευθερία Κατέρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 16. Γεώργιος Νάκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 17. Μυρτώ Λαμπροπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 18. Χρυσούλα Δεληγιάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 19. Ζωγραφίνα Καπελώνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 20. Βαρβάρα-Σωτηρία Αποστόλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 21.  Δήμητρα Αμπατζή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 22. Ελισάβετ Πολίτου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων
 23. Παναγιώτα Καλταμπανίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 24. Άννα Τραχανή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 25. Βασιλική-Αναστασία Μίχου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων
 26. Αθανασία Δεσκουράκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 27. Βικτωρία Καλογεράτου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 28. Ολυμπία Τσίμπου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 29. Ιωάννης Πρίντζος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 30. Ελένη Κυριακίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων
 31. Σοφία Σαργιαννίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου
 32. Μαρία Μούλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 33. Κωνσταντίνα Κολυβοδιάκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου
 34. Καλλιόπη Γκίκα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου
 35. Ναταλία Ζάνταλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου
 36. Βενετία Τσιπλάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου και
 37. Βασιλική Γεωργαντά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου

 

Ζ. Χορηγείται ειδική άδεια στη Δήμητρα Μπάρτζη, Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα του ΕJTN (Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαίδευσης Δικαστών).


H συνεδρίαση θα συνεχιστεί σήμερα στις 15:00 με τις τοποθετήσεις των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (29η σειρά) σε θέσεις Παρέδρων Διοικητικών Δικαστηρίων.

https://geedd.blogspot.com/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ