Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν - Εισ) Τεύχος Γ’ 1796/20.06.2024

 Τεύχος Γ’ 1796/20.06.2024

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουνίου 2024, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, των άρθρων 61 παρ. 6, 63 και 91 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), όπως η παρ. 6 του
άρθρου 61 ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρ-
θρο 120 του ν. 5072/2023 (Α’ 198), του άρθρου 7 του
π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
(Α’ 7), την υπ’ αρ. 49/2024 απόφαση τoυ Αvωτάτoυ Δικα-
στικoύ Συμβoυλίoυ Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
το από 6.10.2021 π.δ. (Γ’ 2474) περί απόσπασης δύο (2)


δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικα-
στηρίων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το από 6.11.2022
π.δ. (Γ’ 2804) περί παράτασης απόσπασης αυτών για ένα
(1) έτος, το από 16.6.2023 π.δ. (Γ’ 1631) περί παράτασης
της απόσπασης αυτών για ένα (1) ακόμη έτος και το από
18.6.2023 π.δ. (Γ’ 1631) περί απόσπασης δικαστικού λει-
τουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρατείνεται, για
ένα (1) ακόμη έτος
, η απόσπαση στο Υπουργείο Δικαιο-
σύνης, του Εφέτη Αθηνών, Παναγιώτη Καρακωνσταντή
του Νικολάου, του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών,
Σωτηρίου Τσουβαλά του Γεωργίου και του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, Ιωάννη Παναγόπουλου του Πα-
ναγιώτη, για τη στελέχωση της Ειδικής Νομικής Υπηρε-
σίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να πα-
ρέχουν συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του
Υπουργείου, στη νομική κάλυψη των ελληνικών θέσεων
αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο και σε κάθε άλλο θέμα που άπτεται
των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, με
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ