Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση του ΔΕΕ της 23ης Οκτωβρίου 2012: Ασφάλιση για αστική ευθύνη που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων


Διατακτικό

Υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης,  δεν
προσκρούουν στα άρθρα 3,  παράγραφος 1,  της οδηγίας
72/166/ΕΟΚ του Συμβουλίου,  της 24ης Απριλίου 1972,  περί
εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών

με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την
κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υπο­
χρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής, 2,  παράγραφος 1,
της δεύτερης οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου,  της 30ής
Δεκεμβρίου 1983,  για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρα­
τών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης
που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων,  και 1
της τρίτης οδηγίας 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου
1990,  για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από
την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων,  διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν,  σε περίπτωση συγκρούσεως
δύο οχημάτων,  μη καταλογιστέας στην υπαιτιότητα κάποιου από
τους οδηγούς και εκ της οποίας ο επιβάτης ενός εκ των οχημάτων
αυτών υπέστη σωματικές βλάβες,  περιορισμό ή άρση της αστικής
ευθύνης των ασφαλισμένων.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:399:0002:0002:EL:PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"