Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ


Το παρακάτω κείμενο αποτελεί ανακοίνωση των γερμανών συναδέλφων της διοικητικής δικαιοσύνης, και είναι συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στον παρόν ιστολόγιο. Το ενδιαφέρον είναι, ότι εκδόθηκε μετά από αποφάσεις γερμανικών Διοικητικών Δικαστηρίων επί αγωγών γερμανών συναδέλφων του πρώτου βαθμού.
Τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, έκριναν ότι οι αποδοχές των γερμανών δικαστών δεν ανταποκρίνονται με τις επιταγές του γερμανικού Συντάγματος και σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία, παρέπεμψαν τις υποθέσεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο το οποίο θα αποφανθεί για το θέμα της συνταγματικότητας. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω Δικαστήριο έχει παγιωμένη νομολογία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία οι αποδοχές των Δικαστών πρέπει να είναι ανάλογες του αξιώματός τους. Οι γερμανοί δεν έχουν στο Σύνταγμά τους, διάταξη όπως αυτή του άρθρου 88 παρ. 2 του ελληνικού συντάγματος, αλλά  συνάγουν τα πορίσματα της νομολογίας τους από την μεταβατικού τύπου διάταξη του άρθρου 33 παρ. 5 του γερμανικού συντάγματος κατά την οποία: «το δίκαιο που διέπει τις δημόσιες αρχές, πρέπει να ρυθμίζεται και να εξελίσσεται λαμβάνοντας τις παραδοσιακές αρχές που διέπουν το δίκαιο των δημοσίων λειτουργών». Επίσης στο κείμενο γίνεται λόγος και για την απαγόρευση της «απεργίας των δικαστικών λειτουργών». Έχω υπογραμμίσει τα σημαντικότερα σημεία.
                                                       Ξάνθη, 29-12-2012
                                                  Δημήτρης Ζιγκόλης
                                         Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης
ΕΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
Η Ένωση Γερμανών Διοικητικών Δικαστών, ως ανεξάρτητο αντιπροσωπευτικό όργανο του Σώματος των Διοικητικών Δικαστών, με περίπου 2000 μέλη, ευχαριστεί το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο έκρινε τις (υφιστάμενες) αποδοχές των Δικαστών, ως μη σύμφωνες προς το Σύνταγμα. Στην παρούσα έκθεση μας, θα περιοριστούμε στις αποφάσεις 2BvL 17/09 και 2 BvL18/09 στις οποίες εξετάζεται το θέμα των αποδοχών των Δικαστών. Η ομάδα εργασίας της ένωσής μας, έχει ήδη επεξεργασθεί το θέμα αναλυτικά. Τα συμπεράσματα έχουν αποτυπωθεί με έγγραφο τον Αύγουστο του 2008, όπου αναλύεται διεξοδικά το θέμα της αντισυνταγματικότητας των αποδοχών μας.
   Το Σύνταγμα, θέτει τους λειτουργούς της Δικαστικής Εξουσίας υπό την ειδική προστασία του, την οποία όμως δεν παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία μας. Είναι πειστική και στην αιτιολογία και κατ’ αποτέλεσμα, η άποψη του Διοικητικού Δικαστηρίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ότι οι αποδοχές των δύο εναγόντων Δικαστών (μισθολογικό κλιμάκιο R1, σημ. συν. : πρώτου βαθμού)κατά το έτος 2003 δεν ανταποκρίνονταν στις επιταγές του Συντάγματος. Η κατάσταση της (αντισυνταγματικής πλέον) μισθοδοσίας των Δικαστών, χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο, μετά  την παραχώρηση της αρμοδιότητας της μισθοδοσίας στις Ομόσπονδες Χώρες. Η πικρία για αυτές τις ανυπόφορες πλέον καταστάσεις, έχει εξαπλωθεί στους κύκλους των συναδέλφων. Οι Διοικητικοί Δικαστές, ελπίζουν ότι το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, θα αποκαταστήσει το δικαστικό μισθολόγιο στα πλαίσια του Συντάγματος και θα δώσει σαφή οδηγία στο Νομοθέτη (και στο παρόν και στο μέλλον), να προβεί στην δέουσα αναγνώριση του κύρους και του έργου των Δικαστών.
   Α. Οι επιταγές του Συντάγματος: έχουν εν μέρει ξεκαθαρισθεί από τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (αποφάσεις BVerfGE τόμος 114, σελ. 258 επ., τόμος 117, σελ.330 επ.). Οι αποδοχές των Δικαστών, δεν εκφράζουν ανταμοιβή για την επίδοση, ή την ικανότητα (ταλέντο) του κάθε Δικαστή, αλλά εκφράζουν το κύρος του (δικαστικού αξιώματος), καθώς και την πρόνοια του νομοθέτη για την φροντίδα του προς τους δικαστές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο νομοθέτης οφείλει να καθορίσει το ύψος των αποδοχών, οι οποίες πρέπει να τελούν σε αντιστοιχία με το κύρος του αξιώματος.  Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση για τις βασικές αποδοχές. Θεωρία και νομολογία, δέχονται ότι η αναλογικότητα των αποδοχών προς το αξίωμα, αποτελεί το κλειδί για το καθορισμό του μισθολογίου των δικαστών.  Το δικαστικό μισθολόγιο, δεν αποτελεί απόρροια του όποιου καθήκοντος προνοίας του κράτους για τους υπηρέτες του. Το καθήκον προνοίας της υπηρεσίας είναι αντίστοιχο με την κοινωνική πρόνοια του κράτους, κατά το μέτρο που αυτή μεταχειρίζεται με μέτρο την ανάγκη προνοίας, όπως για παράδειγμα, στις περιπτώσεις ασθένειας, η πρόνοια του κράτους δεν παρέχεται σύμφωνα με το αξίωμα, αλλά σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες στην κάθε περίπτωση. Σε σχέση όμως με τους υπολοίπους δημοσίους λειτουργούς, το σύνταγμα επιφυλάσσει για τους δικαστές μία κατά κάποιο τρόπο, προνομιακή μεταχείριση. Έτσι αναγνωρίζεται (κατά τη νομολογία) η αρχή της απόστασης, κατά την οποία απαγορεύεται η ισοπέδωση των μισθολογικών κλιμακίων των δικαστικών και των άλλων κρατικών λειτουργών. Ο νομοθέτης έχει την ευχέρεια, να καθορίζει των αριθμό των μισθολογικών κλιμακίων και ομάδων, τις διαφορές μεταξύ τους, καθώς και την υπαγωγή κατηγοριών δημοσίων λειτουργών στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο ή ομάδα. Αντιθέτως, ο νομοθέτης δεν έχει τη δυνατότητα να παραβιάζει την αρχή της απόστασης, και δεν μπορεί να πράττει με πολιτικά κριτήρια. Η νομοθετική εξουσία: πρώτον εγγυάται τα δικαιολογημένα και εύλογα συμφέροντα του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, δεύτερον πρέπει να επιφυλάσσει δίκαιη μεταχείριση και τρίτον πρέπει να σέβεται την ιδιαίτερη θέση των λειτουργών της Δικαστικής Εξουσίας. Έτσι επιτυγχάνεται η προστατευτική διάταξη του άρθρου 33 παρ. 5 του Συντάγματος, για τις οποίες δεν υπήρξε ακόμη ανάγκη να κάνει ιδιαίτερη μνεία το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.
Β. 1) Ο μισθολογικός νομοθέτης, έχει ρόλο εγγυητή: Αυτό συνάγεται από την δημοκρατική αρχή και τις βασικές αρχές που διέπουν το δίκαιο των δημοσίων λειτουργών. Ειδικότερα:
   Η δημοκρατική αρχή ορίζει ότι «οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό», γεγονός που διασφαλίζεται από την αντιπροσώπευση μέσω του Κοινοβουλίου. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην αρχή της νομιμότητας του εκάστοτε μισθολογίου. Το Σύνταγμα απαγορεύει την απεργία στους Δικαστικούς Λειτουργούς. Περαιτέρω, το μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών δεν μπορεί να καθορίζεται μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αφού λοιπόν οι δικαστικοί λειτουργοί, δεν μπορούν να αναγκάσουν κατά κάποιο τρόπο (π.χ. μέσω απεργίας) τον νομοθέτη, τότε γίνεται σαφές ότι χρειάζονται έναν εγγυητή. Εξάλλου δύσκολα θα μπορούσε να σταθεί σε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο η απαγόρευση της απεργίας στους γερμανούς δημοσίους και δικαστικούς λειτουργούς, μετά από τις συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ειδικά όταν ο νομοθέτης αφήνει τους δικαστικούς λειτουργούς στην τύχη τους. Φτάνουμε όμως πολλές φορές στο άτοπο, ο ίδιος ο νομοθέτης να έχει ευήκοα ώτα στις απαιτήσεις των συνδικάτων, αλλά να μην   ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δικαστικών λειτουργών.
  Προκειμένου να προλάβουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση:  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, δεν μπορούν να επιτελέσουν την αποστολή του εγγυητή του δικαστικού μισθολογίου. Εξάλλου το ίδιο το Σύνταγμα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Εξάλλου εκ των πραγμάτων οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν και τους Δικαστές, αφού σε αυτά, οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μικρή εκπροσώπηση, και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν την βάση για οποιοδήποτε δικαστικό μισθολόγιο. Εξάλλου οι συνδικαλιστές ενδιαφέρονται για μέτριες κλιμακωτές αυξήσεις, συνδυαζόμενες με ένα ελάχιστο ποσοστό κρατήσεων, ή εφ’ άπαξ καταβολών. Ενόψει τέτοιων απαιτήσεων, το δημόσιο συνηθίζει να κάνει επίκληση της αύξησης του δημοσίου χρέους, ή της στενότητας των κρατικών ταμείων, επιτυγχάνοντας μάλιστα την συναίνεση των πολιτών (και εκλογέων).
    Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι ο νομοθέτης είναι κι ο εγγυητής των αποδοχών που αρμόζουν στο αξίωμα των δικαστών. Όμως ο νομοθέτης δεν αντιλαμβάνεται αυτή την αποστολή του, όπως π.χ. στην περίπτωση των βουλευτικών αποζημιώσεων. Ενόψει μάλιστα του ενδιαφέροντος και της ολοένα αυξανόμενης κριτικής της κοινής γνώμης και του τύπου, παρόλα αυτά οι βουλευτές προσπαθούν μάλιστα να αυξάνουν τις αποζημιώσεις τους, ενώ δεν κάνουν κάτι για το φλέγον ζήτημα της επείγουσας μεταρρύθμισης του μισθολογίου των δήθεν προνομιούχων δικαστών. Οι ενστάσεις των πολιτικών στα εύλογα αιτήματα των δικαστικών ενώσεων είναι: «αυτό δεν μπορεί να γίνει (ή να μας το επιβάλλετε)». Η αδιαφορία των πολιτικών κρύβεται πολλές φορές στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Δεν ήταν η πρώτη φορά όπου το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο προειδοποίησε για την τήρηση των επιταγών του Συντάγματος.
2.) Ένα δίκαιο δικαστικό μισθολόγιο διέπεται από μία μισθολογική κλίμακα ανάλογη με το εκάστοτε κατεχόμενο δικαστικό αξίωμα σε σύγκριση με τα μισθολογικά κλιμάκια των δημοσίων λειτουργών (κατώτερων, μέσων, ανώτερων και ανώτατων), από την οποία συνάγεται πότε οι αποδοχές είναι ανάλογες με το αξίωμα. Πολλές φορές οι παραπάνω περιγραφόμενες διαδικασίες των συλλογικών διαπραγματεύσεων μικραίνουν κατά κάποιο τρόπο την (επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα) διαφορά των αποδοχών μεταξύ των δημοσίων λειτουργών και των δικαστών. Μία ακόμη αδικία καταγράφεται κατά την εξάπλωση της κρατικής δραστηριότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ η τυπική αξιολόγηση μεταξύ των δημοσίων και των δικαστικών λειτουργών δεν διαφέρει ουσιαστικά από την αφετηρία της δεκαετίας του 1970, όταν το μισθολόγιο είχε καθοριστεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Από τότε η εκτελεστική εξουσία υποβάθμισε τη δικαστική. Η δημόσια διοίκηση αυξήθηκε σε μέγεθος όσον αφορά το προσωπικό σε σχέση με τη δικαστική εξουσία. Σε διάφορες υπηρεσίες το προσωπικό δεν αυξήθηκε μόνο οριζοντίως αλλά και με την επιμήκυνση της ιεραρχίας. Δημιουργήθηκαν νέες βαθμίδες στην ιεραρχία με αποτέλεσμα την εξύψωση των διευθυντικών θέσεων. Έτσι λοιπόν οι ευκαιρίες καριέρας των αποφοίτων Νομικής στη Δημόσια Διοίκηση βελτιώθηκαν σημαντικά. Διαφορετική όμως είναι η κατάσταση στη Δικαιοσύνη, όπου η όποια αύξηση του αριθμού των Δικαστών δεν συμπεριέλαβε ταυτόχρονα και νέα επίπεδα ιεραρχίας. Το μισθολόγιο των Δικαστών αντιστοιχεί στην θέση που έχει κάθε Δικαστής στην κλίμακα των ενδίκων μέσων, η οποία όμως δεν επιμηκύνθηκε αντίστοιχα. Παραδείγματα που αφορούν στην αύξηση των αρμοδιοτήτων των Δικαστών στον πρώτο βαθμό (μισθολογικό κλιμάκιοR1): στους Ειρηνοδίκες αυξάνεται ολοένα η καθ’ ύλην αρμοδιότητα όσον αφορά την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, Μονομελή ποινικά δικαστήρια έχουν ολοένα και αυξανόμενη ποινική δικαιοδοσία από πριν, αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες μονομελών δικαστικών σχημάτων στα πρωτοδικεία και στα διοικητικά δικαστήρια. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι και σ’ αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζουν δικαστές του πρώτου βαθμού, δηλαδή οι χειρότερα αμειβόμενοι. Η δυνατότητα άσκησης έφεσης ή άλλων ενδίκων μέσων σε ανώτερους βαθμούς έχει μειωθεί και κατά συνέπεια οι αρμοδιότητες και ο αριθμός υψηλότερα αμειβόμενων δικαστών. Αυτό σημαίνει, ότι πολλοί Δικαστές θα συνταξιοδοτηθούν με βάση το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.
3.) Σε θέματα μισθολογικά οι Δικαστές είναι σε χειρότερη θέση σε σύγκριση με άλλους νομικούς που είναι δημόσιοι λειτουργοί. Το Σύνταγμα όμως επιφυλάσσει για τους Δικαστές μία ευνοϊκότερη και προνομιούχα μεταχείριση σε σύγκριση με άλλους δημόσιους λειτουργούς. Οι Δικαστές δεν κατατάσσονται πλέον λίγο παραδίπλα από τους λοιπούς δημόσιους λειτουργούς, αλλά εξυψώνονται σε ανώτερη βαθμίδα. Ενώ το Σύνταγμα κάνει απλή μνεία των δικαιωμάτων των δημοσίων λειτουργών, αντιθέτως εξυψώνει τον κάθε έναν δικαστή και το αξίωμα και την προσωπικότητά του. Κατά το άρθρο 92 του Συντάγματος «η δικαστική εξουσία ανατίθεται στους Δικαστές». Τέτοια ειδική μνεία επιφυλάσσεται μόνο για τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο, τον Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, τους Υπουργούς και τους Βουλευτές. Δεν κάνει όμως τέτοια μνεία για τους Δημοσίους Λειτουργούς και υπαλλήλους. Αυτή η εξύψωση του προσώπου των Δικαστών στο Σύνταγμα δεν είναι σύμπτωση αλλά τονίζει ότι αποφασιστικό κριτήριο για τους Δικαστικούς Λειτουργούς είναι η προσωπική τους στάση (άρθρο 97 παρ. 1 του Συντάγματος). Φαίνεται όμως ότι μερικοί έχουν ξεχάσει αυτήν την απαράγραπτη επιταγή του Συντάγματος και συνεχίζουν να κρίνουν τη Δικαιοσύνη με οικονομικά κριτήρια και να θεωρούν τους Δικαστές ως εκτελεστικά όργανα, τα οποία αποφασίζουν για κάποιες υποθέσεις και σε περιπτώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος τους αφιερώνονται κάποια μονόστηλα στις εφημερίδες. Ένα τέτοιο, όμως, συρρικνωμένο δικαστικό αξίωμα είναι αδιανόητο και κατά το πνεύμα του Συντάγματος, πολύ δε περισσότερο κατά το πνεύμα του αγγλοσαξωνικού δικαίου. Και τούτο διότι η προσωπικότητα του Δικαστή αποφασίζει τελικά για ανθρώπινα πεπρωμένα σύμφωνα με το δίκαιο και το νόμο.
Γ. Στο σημείο αυτό καθορίζονται τα όρια μέσα στα οποία κινείται ο όρος των «ανάλογων» με το αξίωμα τους αποδοχών των Δικαστών. Η εκτελεστική εξουσία οφείλει, κατά τη μισθοδοσία του συνόλου των Δικαστών, να υπογραμμίσει το υψηλό κύρος του αξιώματός τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να τηρεί την συνταγματική επιταγή ότι μόνο εξέχουσες προσωπικότητες με νομική κατάρτιση μπορούν να εισέλθουν στο δικαστικό σώμα. Και σε αυτό βασίζεται η δικαιολογημένη απαίτηση σύμφωνα με την ιδιαίτερη μεταχείριση που τους επιφυλάσσει το Σύνταγμα, ότι οι Δικαστές δεν πρέπει να υπολείπονται κατά πολύ οικονομικά από έξοχους δικηγόρους (βλ. απόφ. Συνταγματικού Δικαστηρίου Τόμος 117, σελίδα 330 - 354). Σύμφωνα με την αρχή της ισοβιότητας των Δικαστών θα πρέπει αυτός που έχει αποφασίσει για το δικαστικό σώμα και απαρνείται μία καριέρα σε κορυφαίο δικηγορικό γραφείο να μπορεί να εμπιστευτεί ότι θα του δοθεί η δυνατότητα ότι η ψαλίδα του εισοδήματος του απ’ την είσοδο μέχρι τη συνταξιοδότησή του δεν θα έχει ανοίξει αισθητά. Δυστυχώς υπάρχει μια δυσαναλογία μεταξύ των αποδοχών των Δικαστών και των έξοχων δικηγόρων. Εξάλλου είναι αντισυνταγματική η επιβολή ειδικών οικονομικών θυσιών στους δημοσίους λειτουργούς (Απόφαση του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου τόμος 117, σελ. 305, 308), για τον λόγο ότι το δημόσιο ταμείο είναι εξαιρετικά επιβαρυμένο, όταν ταυτόχρονα για λόγους σκοπιμότητας το Κράτος επιφυλάσσει φορολογικές ελαφρύνσεις για συγκεκριμένους κύκλους προσώπων. Ήδη σε ορισμένες διοικήσεις δικαστηρίων κάνουν λόγο για περικοπές οι οποίες θα επηρεάσουν και την ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης. Αυτή η δυσαναλογία γίνεται ακόμη εντονότερη, αν συγκριθούν τα εισοδήματα των δικαστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι το Σύνταγμα επιβάλλει ότι η ευημερούσα Γερμανία είναι κράτος δικαίου. Και σε ένα κράτος δικαίου, ο ρόλος του Δικαστή είναι εξαιρετικής σημασίας. Και διότι κράτος δικαίου, ντυμένο με σκισμένη τήβεννο, δεν είναι ντυμένο αξιοπρεπώς.
        Βερολίνο, 25 Ιουλίου 2011
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Γερμανών Διοικητικών Δικαστών
Δρ. Christoph Heydemann
Γιά την απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα
Δημήτριος Ζιγκόλης
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης

43 σχόλια:

 1. Δύο μόνο χρήσιμες παρατηρήσεις: α)Ζητώ συγνώμη γιά ενδεχόμενα συντακτικά λάθη. Αυτά οφείλονται στο γεγονός και μόνο, ότι η ανακοίνωση των συναδέλφων ήταν γραμμένη σε πολύ βαριά "γερμανική καθαρεύουσα", και η απόδοση στην ελληνική γλώσσα φοβερά δύσκολη και αφιέρωσα 4 ημέρες γιά τη μετάφραση β) Ευχαριστώ τον Dikastis.gr για τη φιλοξενία ... και την υπομονή του....
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

  Δημήτρης Ζιγκόλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έχουμε και λέμε:
  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ Ή ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΔΡΟΥ
  ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (μέσος όρος):

  Βασικός Μισθός*: 3.515.65 Euro

  Οικογενειακή παροχή: 205,01 Euro

  Παρακράτηση φόρου + έκτακτη εισφορά: 500,77 Euro

  Καθαρές Αποδοχές: 3.219,89 Euro

  Υγειονομική περίθαλψη**: ca. 200,00 Euro

  1/12 του δώρου χριστουγέννων (60% των μηναίων καθαρών αποδοχών)***: 160,99 Euro

  Τελικές καθαρές αποδοχές: 3.180,88 Ευρώ.

  Παρεδρία: 4 χρόνια. 2 χρόνια εισαγγελικός και 2 χρόνια δικαστικός πάρεδρος, και βλέπουν που τους κάνεις !

  Δικαστής ή Εισαγγελέας (10 χρόνια υπηρεσίας με 2 παιδιά): 4.350 ευρώ τελικές καθαρές αποδοχές.
  Από σχετική ιστοσελίδα των γερμανών ασκουμένων http://stattaller.blogspot.gr/2009/07/richterbesoldung-anwaltsgehalt.html.

  Μπαίνοντας πάντως στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βάδης Βυρτεμβέργης, είδα με έκπληξη ότι ο υποψήφιος δικαστής, πρέπει να κάνει υ π ε ύ θ υ ν η δήλωση ότι, πέρα από τις τυπικές προϋποθέσεις, έχει τακτοποιημένα τα οικονομικά του (!?). Καλό και αυτό ... ! !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. http://laikometopo.blogspot.gr/2012/12/blog-post_29.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ασχετο με το κείμενο αλλά μου ήρθε ενώ άκουγα το "πάει ο παλιός ο χρόνος"..Λοιπόν (και να δείξετε κατανόηση).."Πάει ο παλιός μισθός μας..Τώρα ας κλάψουμε παιδιάαα.Σύν τις νέες τις κρατήσειςςς.Δεν μας μένει φράγκο πιάααα.Αχ τί καλάαα,πάν'τα λεφτάαα,μας τα κρατάνε κι αναδρομικάαα (δίς)!! Καλή Χρονιά συνάδελφοι! Καλή Χρονιά κύριε διαχειριστά του blog!Υγεία και κουράγιο.

  Ξεχασμένος κουραμπιές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θερμές ευχαριστίες για την μετάφραση στον κ.Ζιγκόλη ! Και τις καλύτερες ευχές για το νέο χρόνο ,επ' ευκαιρία ! Παρακαλώ να μη με θεωρήσει μη ευγνώμονα για την προσφορά του ο κ.Ζιγκόλης ,αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στις χρησιμοποιούμενες λέξεις και φράσεις στην πιο πάνω μετάφραση .Για παράδειγμα ,εκεί που αναφέρεται σε " ισοπέδωση " των αποδοχών των Δικαστών ,χρησιμοποιείται το "και " αναφορικά με τους άλλους κρατικούς λειτουργούς ,ενώ η αληθής έννοια είναι ότι " Δεν πρέπει να ισοπεδωθούν οι αποδοχές των Δικαστών ,ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΙΣΕΣ με τις αποδοχές των άλλων -ΜΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ- κρατικών λειτουργών " .
  Το κείμενο αυτό που είχε την ευγενή καλωσύνη να μεταφράσει ο κ Ζιγκόλης ,και πρέπει όλοι να τον ευχαριστήσουμε ,είναι ΠΟΛΥΤΙΜΟ για για τους Δικαστές στην Ελλάδα .Ωστόσο μου κάνει εντύπωση ,ότι ακόμα και οι Γερμανοι Δικαστές δεν έχουν αναφέρει ΟΛΑ τα επιχειρήματα για τα οποία πρέπει οι αποδοχές των Δικαστών να είναι υψηλές .Ένα σημαντικό επιχείρημα είναι ότι ο Δικαστής σαν Αρχή ,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ για τις τύχες των πολιτών ,που δεν μπορούν να προσφύγουν σε άλλη Αρχή και έτσι πρέπει να ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ οικονομικά προβλήματα επιβίωσης ,διότι αυτό θα τον αποσπά από το έργο του και θα έχει ΕΠΙΠΤΩΣΗ στην κρίση του για τις υποθέσεις πολιτών ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΝ ΑΛΛΟΥ ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ! Δηλαδή ο λόγος για τις υψηλές αποδοχές των Δικαστών , είναι ακριβώς για να εξασφαλιστεί υψηλού επιπέδου απονομή Δικαιοσύνης !
  Με απλά λογια ,ΔΕΝ είναι δυνατό να υπάρχει υψηλού επιπέδου απονομή Δικαιοσύνης ,χωρίς αντίστοιχα οι αμοιβές των Δικαστικών λειτουργών να είναι υψηλές .Βεβαίως λόγω κρίσης πρέπει κατά ένα ποσοστό να μειωθούν ,αλλά ωστόσο πρέπει να παραμένουν υψηλές ,προκειμένου να υπάρχει υψηλού επιπέδου απονομή Δικαιοσύνης .Τα πράγματα πρέπει να διατυπώνονται με ΑΠΛΑ λόγια για να πάρουν το Λαο με το μέρος τους οι Δικαστές και όχι με αοριστολογίες του τύπου " για να είναι Ανεξάρτητοι οι Δικαστές " ,που είναι μεν ΣΩΣΤΕΣ ,αλλά δεν τις καταλαβαίνει ο Λαος ,που περισσότερο από ποτέ πρέπει να αποκτήσει εμπιστοσύνη στο κύρος της Ελληνικής Δικαιοσύνης ,που προσπαθούν να πλήξουν οι Διεθνείς Τοκογλύφοι .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος είπε...
  http://laikometopo.blogspot.gr/2012/12/blog-post_29.html

  31 Δεκεμβρίου 2012 3:09 π.μ.

  ================
  Προσπαθούμε να βρούμε το συγκεκριμένο mail που μας απεστάλη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το βρούμε.
  Σε περίπτωση που το mail "έπεσε" στον κάδο με τα "ανεπιθύμητα" (πράγμα που έχει συμβεί και στο παρελθόν με άλλους αναγνώστες) τότε και πάλι δεν θα το βλέπαμε καθώς δεν ελέγχουμε τα "ανεπιθύμητα" λόγω των πολλών spam μηνυμάτων που λαμβάνουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @ προς τον ανώνυμο των 7.56μμ:

  Ευχαριστώ γιά τα καλά λόγια και τις καλόπιστες παρατηρήσεις. Όπως λέω παραπάνω, επρόκειτο γιά ένα πολύ δύσκολο κείμενο και γραμμένο σε πολύ βαριά γερμανική καθαρεύουσα. Χρειάστηκα 4 ημέρες. Όντως αληθεύει ότι οι γερμανοί συνάδελφοι, δεν αναφέρουν όλα τα επιχειρήματα για τα οποία πρέπει οι αποδοχές των δικαστών να είναι υψηλές. Αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μου, στο ότι οι γερμανοί διοικητικοί δικαστές, είναι από τους πλέον συντηρητικούς δικαστές στη Γερμανία.ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΠΙΕΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΟΚΥΡΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. Πάντως γιά να ικανοποιήσω το συνάδελφο, πρόκειται να στείλω στο blog, μετάφραση εντύπου της γερμανικής ένωσης δικαστών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι έξι βασικές θέσεις γιά το μισθολόγιο, την μέριμνα και την πρόνοια γιά τους δικαστές (διανεμήθηκε πριν λίγο καιρό σε όλους τους δικαστές, με σκοπό να έχουν επιχειρήματα σε... δημόσιες συζητήσεις). Λίγη υπομονή...
  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

  Δ. Ζιγκόλης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Να σταματήσουν οι φαιδρότητες περι διεθνών τοκογλύφων που έχουν βάλει στόχο την χώρα μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο γελοιότητος ειδικά δε οταν υποστηρίζονται τέτοιες απόψεις απο Δικαστές,.Με 2% επιτόκιο το χρόνο που δανείζεται σήμερα η χώρα μας κάθε άλλο απο τοκογλυφία μπορεί να λέγεται , και φανταστείτε η Ιταλία δανείζεται με 7% επιτόκιο για να μας δανείζει με 2%.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Θερμό ευχαριστώ στον κ.Ζιγκόλη για τον εντοπισμό της και την μετάφραση του κειμένου της χρησιμότατης Γερμανικής απόφασης για τις αποδοχές των Δικαστών!
  Τώρα με το νέο έτος χρειάζεται αγώνας για να εξασφαλιστεί ότι η Εκτελεστική Εξουσία δεν θα " εκτελέσει" μισθολογικά την ισότιμή της Δικαστική εξουσία ,ακολουθώντας(;) τις υποδείξεις της Τρόϊκας .Είναι καιρός για αγώνες και όχι για " δάκρυα " .
  Δεν συμφωνώ με τις πιο κάτω αντιδράσεις :"Τα δάκρυα του δικαστή σε μια ομιλία-σοκ προς τους συναδέλφους του " στην ιστοτοποθεσία http://www.onalert.gr/stories/dikastis-omilia-dakrya
  ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ και ΘΑΡΡΟΣ θα επιβληθεί η Δικαιοσύνη και όχι με κλάμματα .
  ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ η αντισυνταγματική μείωση των αποδοχών των Δικαστών ,ΔΕΝ είναι " ανώτεροι " οι εκπρόσωποι της Εκτελεστικής εξουσίας της Πολιτείας ,και βέβαια δεν έχουν δικαίωμα να ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Να είσαι καλά "Ξεχασμενε κουραμπιέ"!Μ'εκανες και γέλασα!Σ'ευχαριστώ!Καλή σου χρονιά και...εύχομαι να σε θυμηθούν, να σε θυμούνται και να μην παραμείνεις...ξεχασμένος μέχρι το επόμενο έτος!Καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους!Καλή χρονιά σε όσους μας συμπαθούν.Καλή χρονιά και σε όσους μας πολεμούν και προσπαθούν να μας δηλητηριάζουν.Να τους φέρει περισσότερη σοφία και φώτιση η νέα χρόνια...Και επειδή είναι φανερό πλέον, ότι η αποδυνάμωση του ίδιου του θεσμού της Δικαιοσύνης είναι στόχος, όχι μόνο στη δική μας "πτωχή" χώρα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκες χώρες και στην πλούσια Γερμανία και ότι εκ του πονηρού εκπορεύεται η συρρίκνωση των αποδοχών των λειτουργών της, η δημιουργία των Δικαστηρίων του ενός και η εν γένει απαξίωση των δικαστών, ας το σκεφθούν ξανά όσοι αντιμάχονται τον αγώνα μας και όσοι πιστεύουν ότι το "κακό",αν δεν το σταματήσουμε εγκαίρως, θα μείνει ως έχει και δε θα εξελιχθεί σε θανατηφόρο γάγγραινα της Δικαιοσύνης και της αληθινής Δημοκρατίας, όπως την ξέραμε...Και τότε..."χαιρετα μου τον πλάτανο"!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Σιγουρα οι απολαβές των Γερμανών συναδέλφων είναι ανάλογες της δημοσιονομικής και οικονομικής κατάστασης της χώρας των, οι δικές μας όμως θα έπρεπε να είναι ανάλογες κρατών όπως η Σερβία, η Ρόυμανία και άλλων υποαναπτυκτων χωρών (βλ Νιγηρία) αν σκεφθεί κανείς τους δείχτες οικονομικής μας ανάπτυξης ή της διαφθοράς που μαστίζει κάθε πτυχή της οικονομικής μας ζωής δημόσιας ή ιδιωτικής. Ας προσγειωθούμε στην νέα οικονομική πραγματικότητα του 1.500.000 ανέργων, των 480 Ευρώ Βασικού και ας μην τρέφουμε υψηλές αυταπάτες,δεν γίνεται και δεν μπορεί να γίνει πιστευτό ή και ανεκτό ούτε εξάλλου τίμιο ή ηθικό είναι η επόμενη γενεά των ανέργων ή του 480 Ευρώ Βασικού, μπορεί να χρηματοδοτήσει μισθούς 3.000 ή 4000 Ευρώ, αν πάλι πιστεύει κανείς οτι μπορεί να διαμορφωθεί μια άλλη κατάσταση ή να λυθεί το πρόβλημα της οικονομίας της χώρας με μαγικό ραβδί πλανάται πλάνη οικτράν, εκτός και αν ασπασθούμε τις ενδημούσες θεωρίες στοχοποιήσεων ή συνωμοσιών οποτε το πρόβλημα μας μετατίθεται στην σφαίραν της παραψυχολογίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ούτε τους μισθούς των βουλευτών και των δικών τους παιδιών μπορεί να χρηματοδοτήσει η χώρα.Συμφωνείτε?Αν ναι, και γίνει κάτι γι'αυτό, οι δικαστες θα πάψουν να διαμαρτύρονται.Αλλά, αυτή τη φορά θα έχουν το νου τους, να μην πάθουν ο,τι με την "αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης"...

   Διαγραφή
 12. Τότε κανένα πρόβλημα.
  Ποτέ δεν είναι αργά.

  Μπορείτε να κάνετε αναδημοσίευση. Θα ήταν ενδιαφέρουσες οι απόψεις των συναδέλφων σας επί των ζητημάτων που τίθενται στο κείμενο αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Διεθνή

  Έκθεση του Προέδρου του Supreme Court των ΗΠΑ για τις ανάγκες χρηματοδότησης των δικαστηρίων
  Περισσότερη χρηματοδότηση για τα ομοσπονδιακά δικαστήρια ζήτησε από το αμερικανικό κράτος ο Πρόεδρος του Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών Jon Roberts.
  02/01/2013 10:33

  Στην έκθεσή του για το 2012 ο δικαστής επεσήμανε την ανάγκη να δοθούν όλοι οι απαραίτητοι πόροι για να μπορέσει να λειτουργήσει ο δικαιοδοτικός μηχανισμός, χωρίς εκπτώσεις στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο Roberts παρατήρησε αρχικά ότι η χρηματοδότηση των δικαστηρίων αποτελεί ένα μικρό μόνον μέρος του αμερικανικού κρατικού προϋπολογισμού.
  Ωστόσο, ήδη από το 2004 το δικαστικό σώμα έχει εξετάσει και υιοθετήσει μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό κλίμα. Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων τα αμερικανικά δικαστήρια έχουν επενδύσει στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες, υιοθετώντας αποτελεσματικότερα συστήματα διαχείρισης των δικαστικών αρχείων ή πραγματοποιώντας μέρος της νομικής έρευνας σε ψηφιακές βάσεις μέσω υπολογιστών.
  «Το δικαστικό σώμα έχει κάνει το καθήκον του για να μειώσει το ήδη μικρό μερίδιό του στον κρατικό προϋπολογισμό. Επειδή το δικαστικό σώμα έχει ήδη επιδιώξει τόσο αποφασιστικά μια πολιτική περιορισμού του κόστους, θα είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν περαιτέρω οικονομίες, χωρίς να μειωθεί ταυτόχρονα η ποιότητα των δικαιοδοτικών υπηρεσιών. Στην ουσία όλες οι θεμελιώδεις λειτουργίες των δικαστηρίων είναι θεσμικά και συνταγματικά απαραίτητες. Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες της διοίκησης, τα δικαστήρια δεν έχουν προαιρετικά προγράμματα που μπορούν να καταργήσουν ή projects τα οποία μπορούν να ματαιώσουν. Τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να επιλύσουν όλες τις αστικές ή ποινικές υποθέσεις που είναι στην δικαιοδοσία τους, συχνά μάλιστα εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Μία σημαντική και παρατεταμένη μείωση στη χρηματοδότηση των δικαστηρίων θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε καθυστερήσεις ή στην αρνησιδικία απέναντι στους πολίτες», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση [PDF].

  lawNet.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ενδιαφέρον θα ήταν αν ο κ Ζιγκόλης μας έλεγε αν οι Γερμανοί Δικαστές μισθολογικά εξισώονονται με τους Βουλευτές ή αν υπάρχει Ευρωπαικό κράτος στο οποίο οι Δικαστές μισθολογικά να ζητούν εξίσωση με τους βουλευτές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. μια απλη παρατηρηση.Τι σχεση εχει ο ελληνας δικαστης με το γερμανο (εκτος απο το ονομα);Η ισοτητα, οπως διδασκομαστε στο Πανεπιστημιο ειναι αναλογικη, δηλαδη προϋποθετει ομοιες καταστασεις! ο δικαστης στην Ελλαδιτσα, ειναι ενας υπαλληλος, καλοπληρωμενος, δε λεω, αλλα υπαλληλος (γιατι ετσι τον καταντησαν και ετσι τους βολευει-πολιτικους, δικηγορους, ακομα και τους πολιτες- και οταν προσπαθει, γιατι προσπαθει, να ξεφυγει απο τον ορισμο αυτο και να σταθει στο υψος του λειτουργηματος του, τοτε η μεν πολιτικη ηγεσια του βαζει τα δυο ποδια σε ένα παπουτσι (με νομοσχεδια για την επιταχυνση, που συνδεουν το μισθο του με την αποδοση του-λες και οι αποφασεις ειναι πατατες-και με συντμηση των προθεσμιων δημοσιευσης) οι δε συνδικαλιστες του ασχολουνται με τα οικοπεδα και τον αποχαρακτηρισμο τους ή με τα μισθολογικα τον προτρεπουν να "απεχει", λες και ειναι κλητηρας, επικαλουμενοι τη θεσμικη υποβαθμιση, αλλα υπονοωντας τη μισθολογικη. Λοιπον, ας σοβαρευτουμε!Για να αξιωνουμε τις αποδοχες του Γερμανου Δικαστη, ας μη γυρναμε απο πολιτικο γραφειο σε πολιτικο γραφειο (μονο η Χρυση Αυγη ξεφυγε απο το ΔΣ), ζητιανευοντας ψιχια, αλλα να γινουμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ, οπως ο ρολος μας απαιτει. καλη χρονια σε ολους, με περισσοτερη σοβαροτητα και μεγαλυτερη υπευθυνοτητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Καδή, το παρακανες πια.
  Τέτοιος ζήλος κατά των δικαστων και τετοιος φαναστισμός υπέρ των περικοπών των αποδοχών μας, ούτε ο Στουρνάρας να ησουνα.
  Ε δεν φανταζομαι να εχεις την παραμικρη ελπιδα να πιστεψουμε οτι εισαι δικαστης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. @ Προς "ΚΑΔΗ" (αποσαφήνιση):

  Όπως είπα, στη Γερμανια οι Δικαστές πρώτου και δεύτερου βαθμού μισθοδοτούνται από τα Κρατίδια (μισθός παρέδρου 3.188 ευρώ, Δικαστή με 10 χρόνια υπηρεσίας 4350 ευρώ, κατά μέσο όρο). Επίσημα, οι αποδοχές των Δικαστών, έχουν εξομοιωθεί με τις αποζημιώσεις των Βουλευτών σε ένα κρατίδιο, σε αυτό της Σαξωνίας-Άνχαλτ (εννοείται με τις αποζημιώσεις των βουλευτών της Τοπικής Βουλής, 6600 ευρώ+ επίδομα 1000 ευρώ). Ανεπίσημα όμως, σε όλα τα υπόλοιπα κρατίδια δεν διαφέρουν και πολύ με αυτές των Βουλευτών. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι αμοιβές των προέδρων και των Δικαστών των ομοσπονδιακών δικαστηρίων, δεν διαφέρουν και πολύ με αυτές του Καγγελαρίου, είναι δε εξομοιωμένες με αυτές των Υπουργών. Πάντως, αν και η Γερμανία θεωρείται η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, παρόλα αυτά σε άλλες χώρες οι μισθοί των δικαστών, δεν είναι στην κορυφή. Πάντως, άλλο μισθό παίρνει εκεί Προϊστάμενος Πρωτοδικείου με 10 δικαστές, και άλλο μισθό παίρνει ο προϊστάμενος Πρωτοδικείου με 20, 30 ή και 50 δικαστές. Τέλος, οι γερμανοί συνάδελφοι, μαζί με τους Γάλλους, πέτυχαν απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (απόφαση 1685/2009), με την οποία γίνονται αυστηρές συστάσεις στη Γαλλία και τη Γερμανία, ωστε να αυξήσουν σταδιακά τους μισθούς των Δικαστών. Το σκεπτικό της απόφασης αυτής, απαντά σε όλα τα ερωτήματα του φίλου μας του "Καδή".
  Δ. Ζ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Μα τι λες συναδελφε;αμφισβητεις την δικαστικη ιδιοτητα του καδη;θα σε μαλωσω....οχι μονο ειναι δικαστης αλλα εχει ταυτισθει κ με τον ρολο που επιτελει το ψευδωνυμο του και ειναι ικανοποιημενος να αμοιβεται ακομη κ με πατατες κ κοτοπουλα.....να κλαψω η να γελασω μ εσενα καδη;τοση κακια κ εμπαθεια;γιατι;να το κοιταξεις......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Νομίζω ότι το θέμα λύθηκε… κύριε Καδή. Έχουμε και λέμε

  Άρθρο του «Spiegel», της 27-6-2011

  Αυξήσεις των Βουλευτικών αποζημιώσεων

  Βερολίνο: Οι βουλευτές της γερμανικής βουλής μπορούν να είναι ικανοποιημένοι για τις αυξημένες αποδοχές τους. Έως το 2013 έχει προγραμματισθεί αύξηση των αποδοχών τους σε δύο στάδια (το καθένα από 292 ευρώ). Ακόμα και τότε, οι αποδοχές τους υπολείπονται από αυτές ενός Ομοσπονδιακού Δικαστή (Αρεοπαγίτη).
  Τα 620 μέλη της Βουλής θα έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Σε δύο στάδια, το 2012 και 2012, θα αυξηθούν οι βουλευτικές τους αποζημιώσεις κατά 584 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές των βουλευτών ανέρχονται στο ποσό των 7668 ευρώ και δεν είχαν αυξηθεί από την 1.1.2009.
  Όπως ανακοινώθηκε, οι βουλευτικές αποζημιώσεις, σύμφωνα με τον Νόμο περί Βουλευτών, ακολουθούν τις αποδοχές των Ομοσπονδιακών Δικαστών. Και πάλι όμως, με τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις, οι βουλευτικές αποζημιώσεις θα υπολείπονται από αυτές των Ομοσπονδιακών Δικαστών (Αρεοπαγιτών). Οι αποδοχές των Βουλευτών, δεν αυξηθούν αυτομάτως, αφού χρειάζεται προηγουμένως απόφαση της Ομοσπονδιακής Βουλής.
  Επίσης αυξάνεται το ανώτατο όριο χρηματοδότησης των κομμάτων, από τα 133 στα 141 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε, το όριο αυτό ήταν αμετάβλητο εδώ και εννιά χρόνια.
  Σύμφωνα με την Εφημερίδα «Bild», θα συγκροτηθεί ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, υπό την προεδρία του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Edzard Schmitt-Jortzig, με θέμα την πρόνοια γήρατος για τους συνταξιούχους βουλευτές.
  Jok/dpa?AFP
  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/diaeten-erhoehung-abgeordnete-goennen-sich-584-euro-plus-a-770879.html

  Νόμος περί Βουλευτών (Abgeordnetengesetz)
  Άρθρο 11
  Κάθε μέλος της Ομοσπονδιακής Βουλής λαμβάνει μηνιαία βουλευτική αποζημίωση, η οποία προσανατολίζεται:
  1) Είτε στις μηνιαίες αποδοχές ενός Ομοσπονδιακού Δικαστή (μισθολογικό κλιμάκιο R6)
  2) Είτε στις αποδοχές αιρετού δημοτικού άρχοντα. (μισθολογικό κλιμάκιο Β6)
  Η μηνιαία βουλευτική αποζημίωση ανέρχεται από 1.1.2012 στο ποσό των 7960,00 ευρώ, και από 1.1.2013 στο ποσό των 8.252,00 ευρώ. Για μεταγενέστερες εξομαλύνσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.
  3) Ο Πρόεδρος της Βουλής λαμβάνει μηνιαίως πέρα από την παραπάνω αποζημίωση και επίδομα ίσο με την κατά την παράγραφο 1 βουλευτική αποζημίωση. Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής λαμβάνει μηνιαίως πέρα από την παραπάνω αποζημίωση και επίδομα ίσο με το 50% της κατά την παράγραφο 1 βουλευτικής αποζημίωσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Aπάντηση στον Καδή:α) Οι γερμανοί δικαστές δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τέτοιο επιχείρημα διότι οι αποδοχές των βουλευτών καθορίζονται σε σχέση με δικαστή του ανωτάτου ακυρωτικού τους δικαστηρίου βλ. http://www.sueddeutsche.de/karriere/gehaeltervergleich-in-deutschland-ackermann-schluckt-sie-alle-1.975186-5
  β)φυσικά το 2% δεν είναι τοκογλυφικό επιτόκιο. Ξεχνάς όμως ότι αναφέρεται μόνο στα καινούρια δάνεια μετά το 2010. Τα παλιά δάνεια ενσωματώνουν τοκογλυφικούς τόκους, αφού περιλαμβάνουν τοκοχρεολύσια που έχουν υπολογιστεί με πολύ μεγαλύτερα επιτόκια, επιπλέον δε-το κυριότερο-μέρος τους έχει αναλωθεί σε μίζες υπουργών και άλλων εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας(βλ. περιπτώσεις Τσουκάτου, Μαντέλη και Τσοχατζόπουλου) κάτι που καθιστά τα δάνεια αυτά επαχθή και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η χώρα μας έχει δικαίωμα να ζητήσει διεθνή λογιστικό έλεγχο και να μην καταβάλει μέρος αυτών, όταν και σε όποιο ύψος προσδιοριστεί. ΑΥΤΟ εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε τοκογλυφικά δάνεια και βέβαια ΟΧΙ τα δάνεια της μνημονιακής περιόδου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Δεν λέγεται Καδης, αλλά "Ο Καδης". Όπως, Ο Βασιλεύς.Ή Ο Βασιλικοτερος του Βασιλέως!!!Με τη μεγάλη...κοινωνική ευαισθησία και αντίληψη!Με τα άσχετα "φυτευτα" σχόλια, του τύπου,.με πόσο % δανειζόμαστε από τους ξένους "φίλους" μας!, κάτω από άσχετη ανάρτηση...Ας μην του δίνουμε σημασία.Πέφτουμε σε αναλογο επίπεδο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Συνάδελφε 5:09, είμαι μπορώ να πω υπερήφανος για το σχόλιό σου! Αν τόνιζες και τις λέξεις θα ήμουν περισσότερο. Πιστεύω όμως ότι είσαι/είμαστε απελπιστικά μόνοι. Ας είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Απάντση στον ΚΑΔΗ¨
  Μπορείτε να μας πείτε ποιός άλλος κρατικός λειτουργος πληρώνει από τις καθαρές αποδοχές του τις αναγκαίες δαπάνες προς εκτέλεση του λειτουργήματός του, ήτοι δαπάνες μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο υπηρεσίας του, έξοδα μετακόμισης, δαπάνες συντήρησης του ιδίου (διατροφή , θέρμναση ενοίκιο κλπ, όταν υπηρετεί σε άλλη πόλη από αυτή στην οποία κατοικεί, μετά από εντολή (μετάθεση ή τοποθέτηση) της υπηρεσίας του, δαπα΄νες αγοράς νομικών βιβλίων και κωδικων οι οποίοι αλλάζουν διαρκώς κ.λ.π.). Αν βρείτε έστω και έναν, σας παρακαλώ ενημερώστε μας. θα μας υποχρεώσετε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Μην ασχολείστε περισσότερο με τον Καδή.
  Δεν είναι Δικαστής.
  Είναι δυσαρεστημένος διάδικος που βρήκε το βήμα να βρίζει τους δικαστές.
  Το αναφέρει ο ίδιος (το ότι είναι διάδικος) σε σχόλιο του κάτω από άλλη ανάρτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Να δούμε τι συμβαίνει και στην Γειτονική Ιταλία όπου οι αμοιβές των Δικαστών είναι:
  Δικαστής-διευθυντικές λειτουργίες ακραία-επικριτική της νομιμότητας (Πρώτος Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου) 78,474.39
  Δικαστής-διευθυντικές λειτουργίες ακραία εισαγγελείς της νομιμότητας (Γενικού Εισαγγελέα στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο) 75,746.26
  -Δικαστές με αρμοδιότητες διαχείρισης της νομιμότητας (Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου των δημοσίων υδάτων) 73,018.13
  Δικαστές στο έβδομη τακτική επαγγελματική εκτίμηση 66,470.60
  Οι δικαστές από την πέμπτη τακτική επαγγελματική εκτίμηση 56,713.83
  -Τακτική δικαστών μετά από ένα χρόνο από την τρίτη αξιολόγηση του επαγγελματισμού 50,521.10
  -Τακτική δικαστές του πρώτου επαγγελματική εκτίμηση 44,328.37
  -Τακτική δικαστές 31,940.23
  -Τακτική εκπαιδευόμενους δικαστές 22,766.71

  Βέβαια ίσως είναι καιρός να ξυπνήσουμε και τους Ιταλούς Δικαστές να ζητήσουν αμοιβές ίσες με τους βουλευτές των, όπου η μέση αμοιβή βουλευτή ανέρχεται στο ποσό των 144.084 Ευρώ."Nel nostro paese, infatti, essere in Parlamento significa guadagnare più di ogni altro collega europeo. Lo stipendio medio è di 144.084 euro in un anno. Un dominio assoluto visto che al secondo posto troviamo l'Austria con 106.583 euro."

  Το θέμα είναι οτι σε συνθήκες δημοσιονομικής ένδειας και οικονομικής κατάρρευσης που πολλοί απο εσας αγνοείτε ή δεν είστε κάν δικαστές, τέτοιες απόψεις για εξομοίωση των μισθών των Δικαστών με εκείνες των βουλευτών αντι να ζητούμε το ανάποδο μονο θυμηδία μπορεί να προκαλούν... Στο ανάποδο δηλ εξομοίωση μισθών βουλευτών με εκείνες των δικαστών θα είχαμε όλο τον κόσμο μαζί μας΄. Εμείς όμως θυμούμαστε τις μέρες εκείνες που αντί να ζητήσουμε να μειωθεί ο μισθός του Πρόεδρου της Επιτροπής Τηλεποικοινωνιών και ενδεχομένως και την τιμωρία του αφού αμοιβόταν με μισθό ανώτερο απο εκείνο του Πρόεδρου του Αρείου Πάγου, ζητήσαμε την εξομοίωσή του μισθού μας με αυτόν...αποδεικνυόμαστε δηλαδή για αλλη μια φορά όντως "Καδήδες"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Το αίτημα της εξομοίωσης των μισθών των Δικαστών και Βουλευτών,
  κ. 4:58 (8-1)
  είναι αυτονόητο ότι συμπεριλαμβάνει την εξίσωση των μισθών δικαστών- βουλευτών, είτε προς τα "πάνω", είτε προς τα "κάτω", ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της πολιτείας, αρκεί οι αποδοχές τους να είναι ίσες.

  Αφού, λοιπόν, οι αποδοχές των Δικαστών δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να είναι μεγαλύτερες, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους βουλευτές, οι οποίοι προκλητικά δεν κάνουν ούτε τη σκέψη να "βάλουν το χέρι" στη δική τους τσέπη.

  Είναι δύσκολο να το καταλάβεις, η βρήκες την ευκαιρία να βρίσεις πάλι τους Δικαστές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ένα ερώτημα προς όλους: Τι θα πρέπει να κάνει ο Έλληνας Δικαστής και Εισαγγελέας, όταν η συντεταγμένη πολιτεία τον αφήνει στο έλεος του Θεού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ανωνυμε 8 Ιανουαρίου 2013 4:58 μ.μ., μαλλον εσυ προκαλεις θυμηδία.
  Φτασαμε δικαστες 15 ετων να παιρνουμε μισθο χίλια επτακοσια ευρω και βγηκες να μας πεις θεωριες για τους Ιταλους Βουλευτες.
  Και αλλη φορα βρες καλυτερο μεταφραστη κειμενου, ή κανε τον κοπο να τα μεταφραζεις με λεξικο πριν τα μεταφερεις.
  Δειχνει ελλειψη σεβασμου στον αναγνωστη, να ανεβαζεις ακατανοητα κειμενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Να δούμε και την Γαλλία μητέρα της διακρίσεως αλλα και του ισόκυρου των εξουσιών αλλα παραταύτα όπως αποδεικνύεται με τα δικά μας STANDARS επισης μια οπισθοδρομική χώρα.....αν και η ίδια βέβαια ανήκει στις χώρες τοκογλύφους που μας δανείζουν με τοκογλυφικά ετήσια επιτόκια της τάξεως 2%...η ίδια δε ως μαζοχίστρια προτιμάει να δανείζεται με 4 έως 6% (Αυτή η συζήτηση περι κρατών τοκογλύφων όταν γίνεται απο δικαστές προκαλεί τρόμο για την ποιότητα των γνώσεων ή το επίπεδο νοημοσύνης πιστεύω όμως οτι αυτοί που σχολιάζουν δεν είναι δικαστές)Αλλα άλλο είναι το θέμα μας τώρα ...
  "Le magistrat, lui, perçoit 2 630 € net en début de carrière. A mi-parcours il touche plus de 5 500 € et finit sa carrière avec plus de 8 700 € mensuels. Ces chiffres révèlent donc qu'un magistrat touche jusqu'à trois fois plus d'argent qu'un enseignant."
  Η μετάφραση που ακολουθεί είναι απο το google
  "Ο δικαστής, που λαμβάνει € 2.630 καθαρά πρόωρη σταδιοδρομία. Μια ενδιάμεση επηρεάζει περισσότερο από € 5500 και τελείωσε την καριέρα του με περισσότερα από € 8.700 το μήνα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ένας δικαστής ως εκ τούτου λαμβάνει μέχρι και τρεις φορές περισσότερα χρήματα από ότι ένα δάσκαλο."

  Στην Ελλάδα βέβαια η αντιστοιχία μεταξύ μισθού δασκάλου (520 Ευρώ) και δικαστή ξεκινάει απο το τετραπλάσιο και καταλήγει στο επταπλάσιο...και αυτό σε συνθήκες κρίσης....και με τις περικοπές..." η δουλειά του δασκάλου δεν είναι η ίδια με την δουλειά του δικαστή" Sic. Η μονη εξήγηση που μπορεί να δοθεί γι αυτό είναι η στοχοποίηση του Δικαστή....

  Αλλα το όργιο γίνεται με τους βουλευτές...εκεί έχει χαθεί κάθε έννοια ισόκυρου διακρισης εξουσιών και ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης...
  mardi 22 mai 2012
  --------------------------------------------------------------------------------
  5 189,27 € net d'indemnité

  Un parlementaire (577 députés à l'Assemblée nationale) gagne 5 189,27 € net d'impôts (7 100,15 € brut) en indemnité de base, de résidence et de fonction. En cas de cumul de mandats ou fonctions électorales locales, l'indemnité supplémentaire est plafonnée à une fois et demie l'indemnité parlementaire soit 2 757,34 € par mois.

  6 412 € brut pour les frais

  En plus du salaire, le député perçoit une indemnité dite « de frais de mandat » de 6 412 € brut. Elle permet de payer les dépenses - habillement, frais de réception, déplacement sur le terrain... - liées à l'exercice du mandat qui ne sont pas directement prises en charge ou remboursées par l'Assemblée. S'agissant d'une indemnité, elle est non imposable.

  9 138 € pour les collaborateurs

  L'Assemblée nationale verse un crédit de 9 138 € par mois aux parlementaires affecté à la rémunération de collaborateurs (secrétaires, collaborateurs...). Il est calculé en principe pour trois collaborateurs mais le député peut, à son gré, le verser au profit d'un nombre de personnes variant de un à cinq. Le député a alors, la qualité d'employeur : il recrute, licencie, fixe les conditions de travail et salaire de son personnel. En cas de non-emploi de la totalité du crédit, la part disponible demeure acquise au budget de l'Assemblée nationale ou peut être cédée par le député à son groupe parlementaire pour la rémunération d'employés de ce groupe.

  Transports et téléphone gratuits

  Les parlementaires bénéficient aussi de quelques avantages autres : un bureau individuel à disposition, une dotation micro-informatique, téléphone gratuit à partir du Palais Bourbon ainsi que les transports en commun (train, avion à raison de 80 passages/an entre Paris et la circonscription et 12 passages/an pour toute destination hors circonscription, en France métropolitaine) en première classe...

  Με 8.700 Ευρώ ο Ανώτατος Δικαστής στην Γαλλία ενω ο Βουλευτής με 23.000 Ευρώ αλλα και με τοσες ατέλειες έχει χαθεί το ισόκυρο , η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης αλλα και η αξιοπρέπεια του Δικαστή..παιδιά γρηγορείτε ο Αγώνας μας είναι για τους λαούς αλλα και τους Δικαστές της Ευρώπης......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Στην Σουηδία

  Ο μισθός του Καθηγητού

  Ο μέσος μισθός του καθηγητού μέσης εκπαίδευσης είναι
  26.588 SEK ή 3.121 Ευρώ

  Ο μισθός του Ιατρού

  Κατά μέσο όρο μαζί με τις εφημερίες και μετά από τους φόρους ένας Δημόσιος ειδικός Γενικής Ιατρικής Ιατρός στη Σουηδία βγάζει γύρω στα 4.000 ευρώ.


  Ο μισθός του Δικαστή ..

  "Δεδομένου ότι οι δικαστές έχουν την ευθύνη-φορτωμένο έργο σε μελέτες και διαπραγματεύσεις καθορίζουν νομικά ζητήματα και να αποφασίσει την τιμωρία. Ένας δικαστής ηλικίας 25-39 κερδίζουν κατά μέσο όρο 34 600 SEK / μήνα ή 4.061 Ευρώ . Σε ηλικίας 40-64 κερδίζουν ως δικαστές κατά μέσο όρο 42 200 SEK / μήνα ή 5.000Ευρώ.(Ουτε τετραπλάσια ούτε επταπλάσια η αναλογία μεταξύ της αμοιβής του εκπαιδευτικού και του Δικαστή που είναι στην Ελλάδα, ούτε διπλάσια απο του Ιατρού, φαίνεται οτι οι Σουηδοί δικαστές δεν κάνουν την ίδια δουλειά με τους Ελληνες Δικαστές ή οι συνθήκες είναι διαφορετικές)

  Οι Βουλευτές

  Τα μέλη της σουηδικής Βουλής έχουν μια βασική αμοιβή των 54.500 SEK (6,360.42 ευρώ) το μήνα. Επίδομα παράστασης περίπου 1200 ευρώ.
  Άλλες Παροχές: Γραμματεία και επιστημονικοί συνεργάτες στο Κοινοβούλιο, στέγαση (σε ιδιόκτητα διαμερίσματα της Βουλής), ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, δαπάνες ταξιδιών.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  Αλλη μια χώρα που το ισόκυρο δεν ταυτίζεται με τis διαφορετικές μισθολογικές απολαυές φορέων ισόκυρων εξουσιών και κατα συνέπεια με την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Τα ερωτήματα που τιθενται αμείλικτα και πρέπει να απαντηθούν είναι: Υπάρχει ανεξάρτητη και ισόκυρη με τις δύο άλλες εξουσίες, δικαιοσύνη στην Σουηδία; ο δικός μας αγώνας εξαντλείται στα Ελλαδικά όρια; θα αφήσουμε έτσι τα πράγματα;

  Γι αυτό αποφάσισα να πάρω την βαλίτσα μου και να γίνω "Καδής" ετσι απαντώ στον φανατικό μου φίλο που διερωτάται γιατί χρησιμοποιώ ενίοτε αυτό το όνομα με απέραντη όμως εκτίμηση σε όλους σας Ο ΑΓΏΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Προς τον ανώνυμο των 4:58. Αν και εφόσον είσαι δικαστής, θα όφειλες να ξέρεις ότι ουδείς έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει ΜΕΙΩΣΗ μισθού κάποιας κατηγορίας μισθωτών, υπό την ευρεία έννοια, του δημοσίου. Τέτοιες ανοησίες έχουν αναμεταδοθεί στα ΜΜΕ και πρόσφατα, αλλά τουλάχιστον ΔΙΚΑΣΤΗΣ δεν θα έπρεπε να το λέει. Επίσης, αν η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία ήθελαν να μειώσουν τους μισθούς τους, που είναι οι μόνες που μπορούν να το κάνουν, θα το είχαν κάνει έστω τώρα. Αντίθετα το μόνο που έκανε η κυβέρνηση είναι να μειώσει πρόσφατα τις πρόσθετες παροχές των βουλευτών(επίδομα γραφείου, ατέλειες κλπ.) και όχι τη βουλευτική και την υπουργική αποζημίωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ας αντιληφθούμε επιτέλους οτι η Ελλάδα έως τον Οκτρώμβριο του 2009 δαενιζόταν με τους ίδιους όρους που δανειζόταν και η Γερμανία..και να αφήσουμε τα περι τοκογλύφων για τους Γ-Καζάκηδες. Πιστεύω οτι αυτοί που γράφουν αυτές τις αρλούμπες περι τοκογλύφων δεν είναι δικαστές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ποιος θα πεί στους άσχετους αυτούς που εμφανίζονται ως δικαστές στο παρών μπλόκ οτι τα επιτόκια δανεισμού μιας χώρας δεν τα καθορίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις των χωρών αλλα η αγορά..και αν κάποιος μπορεί να πιστεύει οτι η Ελλάδα έπεσε θύμα τοκογλύφων και είναι δικαστής ή εισαγγελέας γιατί δεν φτιάχνει δικογραφία..η τοκογλυφία διώκεται..Αλλα ποια κυβέρνηση και ποια αντιπολίτευση κατηγόρησε ποτέ για τοκογλυφία όλα αυτά τα 50 χρόνια που οι κυβερνήσεις δανειζόταν..? Οι διεθνείς συμβάσει που υπέγραψε η χώρα υπάρχουν να πατε να τις διαβάσετε γιατί είναι ντροπή να είστε δικαστές κάποιοι απο εσα΄ς και να έχετε αυτή την ποιότητα γνώσεων ..ξανά ντροπή σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Βέλγιο

  10 θέσεις εργασίας που κερδίζουν περισσότερα από 3.500 ευρώ το μήνα στη χώρα «τοκογλύφο» του Βελγίου
  Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές
  Δικαστής
  € 5675,2
  Air ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας
  € 5430,95
  Ιδιοκτήτης
  € 4683,74
  Γιατρός
  € 4428,79
  Διευθυντής Καταστήματος
  € 4011,28
  Καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση € 3888,18
  Αρχιτέκτων € 3774,74
  Δικηγόρος
  € 3665,36
  CRISP (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης κοινωνικο-πολιτικό) που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2009 από τον Jean μελέτη Faniel με θέμα «Η αμοιβή των βουλευτών και των υπουργών"
  Βουλευτές έχουν έτσι έσοδα που περιγράφουν ως "άνετο", όπως όλες (εκτός από το Κοινοβούλιο της γερμανόφωνης κοινότητας - βλ. παρακάτω) αντιλαμβάνονται την ετήσια αμοιβή των € 79,511.99 βάσης "πρώτες" (αναπροσαρμόζονται κατά την πρώτη Ιανουαρίου 2009). Ο μέσος ετήσιος μεικτός μισθός στο Βέλγιο είναι περίπου € 39.500 (3). Το βασικό εισόδημα ενός μέλους είναι ίσος με λίγο περισσότερο από το διπλάσιο του εθνικού μέσου όρου. Και εισόδημα που απολαμβάνουν οι βουλευτές τους υπουργούς και υφυπουργούς αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα από αυτά που διατίθενται για τα ανώτατα στελέχη των μεγάλων βελγικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν ακόμα περισσότερο ή λιγότερο για το δημόσιο τομέα (4) .Tο εκτιμώμενο καθαρό μηνιαίο εισόδημα ενός βουλευτή ή γερουσιαστή είναι στην πραγματικότητα ουσιαστικά ίσο με το μέσο ακαθάριστο μισθό ενός senior manager σε μια βελγική εταιρεία (€ 5.722 μηνιαίως το 2007, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικά στοιχεία). Αλλά γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση της κοινοβουλευτικής βασικό μισθό δεν είναι το παν, μακριά από αυτό!
  την άσκηση της κοινοβουλευτικής θητείας - τα έξοδα γραφείου, όπως η θέρμανση, συντήρηση, φωτοτυπικό, δεξιώσεις, δώρα, κοινωνικοποίηση, φυλλάδια ή εφημερίδες εσωτερικές μετακινήσεις, .. . . Ο κατ 'αποκοπή σύστημα τελών ανέρχεται στο 28% του ακαθάριστου ποσού της αποζημίωσης.
  ( η μετάφραση είναι από το google

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  1) Αξίζει κανείς να δει πέρα από το ύψος των αποδοχών και την αναλογία μισθών μεταξύ διαφόρων επαγγελματιών βλέπουμε ότι ο μισθός του Δικαστή είναι σχεδόν το ίδιο με του Ιατρού ή του Ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και όχι πάντως τετραπλάσιος ή επταπλάσιος από τον μισθό του καθηγητή ή του δημοσίου υπαλλήλου
  2) Η Ισοκυρία των εξουσιών καταπατείται και στο Βέλγιο αφού είναι διπλάσιος και τριπλάσιος από τις άλλες επαγγελματικές τάξεις (και από την δικαιοσύνη φυσικά ) …μιας χώρας που τα οικονομικά της είναι 3Α σύμφωνα με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης…
  3) Ας συνέλθουμε επιτέλους, ας κατανοήσουμε σε ποια κατάσταση είναι η χώρα μας, ας αντιληφθούμε που βρίσκονται οι μισθοί των άλλων επαγγελματικών τάξεων και ας περιστείλουμε σε αυτή την φάση τουλάχιστον τις όποιες διεκδικήσεις μας γιατί η μαξιμαλιστική απαίτηση της ικανοποίησης των «δικαιωμάτων μας» τώρα με αμφιβόλου ηθικής και νομικής υποστάσεως μέσα, η ταύτισή μας με τους βουλευτές ή δεν ξέρω με τι άλλο θα σκεφτούν κάποιοι φωστήρες συνδικαλιστές που αναδείξαμε, το «ισόκυρο» στους χαλεπούς καιρούς που περνάμε μόνο θυμηδία γεννά, διότι πέρα από στρατηγικό λάθος της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας, είναι και αυτο-νοήτως α-νόητο, όπως δείχνει τουλάχιστον η διεθνή εμπειρία ακόμη και σε κράτη που δεν είναι τουλάχιστον θύματα «τοκογλύφων»….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ανώνυμε των 8 Ιανουαρίου 4.58 περισσότερο σεβασμός θα οφείλατε νομίζω ή νομίζετε οτι θα υποκύψουμε στο ιδίοτυπο αντάρτικό που έστησε η νεόκοπη παρέας σας ή μήπως εσείς είστε μονο δικαστές ή μπορείτε να μιλάτε εξ ονόματος όλων μας..πολύ σας ανεχθήκαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Παλι στον υποτιθεμενο δικαστη "Καδή" απαντατε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Για δες καιρό που διαλέξαμε να εξισωθούμε μισθολογικά με τους βουλευτές, νομίζω οτι πιο γραφικό αίτημα δεν θα μπορούσε να διατυπωθεί αραγε το αντιλαμβάνονται εκεί στην Ενωση ή έχουν χάσει το μέτρο της σοβαρότητας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Καδή, το οτι δεν εισαι δικαστης, το εχουμε αντιληφθει.
  Τετοιος ζηλος και ΜΙΣΟΣ κατα των δικαστων, προφανως δεν προερχεται απο δικαστη, αλλά απο δυσαρεστημενο διαδικο.
  Το να συνεχιζεις να βγαινεις ομως με τετοιο παθος για να πεισεις οτι οι δικαστες παιρνουν επταπλασιο (!!) μισθο απο δημοσιους υπαλληλους (!!!) και...καθηγητές (!!!) ειναι εξοργιστικο.
  Τετοια ποια επιμονή με τους καθηγητές, ειναι ανεξηγητη. Καθηγητης εισαι;
  Ή νομιζεις οτι ξεχασα την ανακριβεια που εγραψες οτι παιρνουν 480-520 ευρω το μηνα οι...καθηγητες;
  Και για εξηγησε μου, ΠΟΤΕ ειχαμε ταυτιση των μισθων μας με αυτον του βουλευτη;
  ΠΟΤΕ?
  Οσες σαχλαμαρες και να γραψεις, εγω ξερω οτι μετά απο 15 χρονια υπηρεσια, παιρνω λιγοτερο απο δύο χιλιαδες το μηνα και πρεπει να χρηματοδοτω την εργασια μου, να πληρωνω μελάνια, χαρτια, βενζινες για την μετακινηση μου στο Πρωτοδικειο που εργαζομαι, τη συνδρομη στη ΝΟΜΟΣ που δεν μου την πληρωνει κανενας, νέους πολυκωδικες και άλλα πολλά.
  Αυτο που δεν ξερω ειναι το ποσο πρεπει να ανεχομαστε ακομη τις εξυπναδες σου.
  Α, και κατι αλλο, το "η μεταφραση ειναι απο το google" με αφηνει αδιαφορο.
  Να κατσεις να ασχοληθεις να μεταφρασεις, αν θελεις να ανεβασεις μεταφρασμενο κειμενο.
  Τα ασυναρτητα κειμενα ειναι προσβολη προς τον αναγνωστη.
  Αντε μπραβο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. ,γραφικος εισαι εσυ ανωνυμε ;11.34 μ.μ.και ασοβαρος που θεωρεις οτι οι αποτυχημενοι τεμπεληδες πρωην ηθοποιοι μοντελα κ εργατοπατερες που αποτελουν την πλειοψηφια του κοινοβουλιου δικαιουνται ν απολαμβανουν παχυλους μισθους κ σκανδαλωδη προνομια.σε περιπτωση δε που εισαι δικαστης ψαξε να βρεις τον αυτοσεβασμο κ την αυτοεκτιμηση για τον εαυτο σου κ το λειτουργημα σου γιατι δεν σου αξιζει να το υπηρετεις.γινε δημοσιος υπαλληλος να πατας σφραγιδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Προς τους ανώνυμους της 10ης Ιανουαρίου 2013 9:35 π.μ. και 11:04 μ.μ.
  Αν θεωρείτε κακό το timing για άσκηση αγωγών εξομοίωσης των μισθών των δικαστών με βουλευτές, δηλαδή αγωγών που έπρεπε να είχαν ασκηθεί πριν 20 χρόνια και όχι τώρα, πολύ απλά μην τις ασκήσετε. Αλλά δεν μπορείτε να εμποδίσετε τους άλλους(τους μη σοβαρούς) να τις ασκήσουν. Επίσης, βλέπω ότι όπως και μέρος του Τύπου, συγκρίνετε( ο 1ος από σας)τους μισθούς των δικαστών με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που ούτε την ίδια δουλειά κάνουν, ούτε ασυμβίβαστο έχουν, ούτε εξουσία ασκούν. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι στο άρθρο 26 του Συντ να αναφέρονται οι καθηγητές πανεπιστημίου ή οι γιατροί. Οι δικαστές στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως προκύπτει και από τις αναρτήσεις σε αυτό το μπλοκ, αμοίβονται, πάντως, επαρκώς έως πλουσιοπάροχα(Αγγλία,Ιρλανδία)για το λόγο δε αυτό, πλην των γερμανών(τυχαίο?δεν νομίζω)συναδέλφων δεν έχουν προσφύγει ποτέ στα δικαστήρια.
  Και αγωγές θα κάνουμε και θα τις κερδίσουμε και λεφτά θα πάρουμε και εσείς θα σκάσετε από το κακό σας. Αν όμως είστε δικαστές(αμφιβάλω)θα έπρεπε τότε στο μέλλον, όταν γίνουν δεκτές οι αγωγές να αρνηθείτε να πάρετε όσα οι λοιποί συνάδελφοι που συνεχώς βρίζετε . Το ίδιο δυστυχώς συνέβη και με τις προηγούμενες αγωγές, Και τότε κάποιοι το παίζανε "υπεράνω", ότι δεν ασκούν αγωγές κατά το Δημοσίου, ότι είναι πολλά τα λεφτά που ζητάμε κλπ. Στη συνέχεια μια χαρά τσέπωσαν και τις αυξήσεις και τα αναδρομικά. Το γνωστό "με ξένα κόλυβα μνημόσυνο"που μάλλον θα επαναληφθεί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. "...εγω ξερω οτι μετά απο 15 χρονια υπηρεσια, παιρνω λιγοτερο απο δύο χιλιαδες το μηνα" Ανακριβές! εάν έχεις πράγματι τόσα χρόνια υπηρεσίας λαμβάνεις τουλάχιστον 2.500 ευρώ και σε έξι μήνες μετά την παρακράτηση των αναδρομικών θα λαμβάνεις τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Περαιτέρω, ".....πληρώνω ...βενζινες για την μετακινηση μου στο Πρωτοδικειο που εργαζομαι.." Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 αριθμ 3 του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών " Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να διαμένει στην πόλη, όπου είναι η έδρα του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ή σε προάστιό της", και συνεπώς η Πολιτεία δεν υποχρεούται να σου χορηγεί οδοιπορικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. ΤΟ ΕΝΟΊΚΙΟ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΛΠ., για τη διαμονή μου σε άλλη πόλη, όμως, μου τα χορηγεί η πολιτεία?όχι, βέβαια!Το πετρέλαιο σε Φλώρινα, Καστοριά, Ορεστιάδα, Γρεβενά, Κοζάνη κλπ "θερμές" πόλεις της Ελλάδας, ποιος το πληρώνει?Η πολιτεία?που έχει να δίνει 1000 ευρώ το μήνα έξτρα, για τη διαμονή του βουλευτή, αλλά δεν έχει πλέον να θερμανει ούτε τις δικαστικές αίθουσες?που επιστρέφουμε όλοι, δικαστες, δικηγόροι, μάρτυρες, διάδικοι, άρρωστοι στα σπίτια μας?ας έχουν τουλάχιστον θέρμανση στα σχολεία...σαν δικαστής ανέχομαι και επί του παρόντος, αντέχω...σαν γονιός, όχι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ