Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΕ: Διεθνης Δικαιοδοσία σε Ειδικές δικαιοδοσίες ως προς ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδι­κοπραξίας — Αρνητική αναγνωριστική αγωγήΑπόφαση του Δικαστηρίου  (πρώτο τμήμα)  της 25ης
Οκτωβρίου 2012 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Folien Fischer
AG, Fofitec AG  κατά Ritrama SpA
(Υπόθεση C-133/11)

[Χώρος ελευθερίας,  ασφάλειας και δικαιοσύνης —  Διεθνής
δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις —  Ειδικές
δικαιοδοσίες ως προς ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδι­
κοπραξίας —  Αρνητική αναγνωριστική αγωγή («negative
Feststellungsklage») —  Δυνατότητα του φερόμενου ως
αυτουργού ζημιογόνου πράξεως να εναγάγει τον φερόμενο
ως ζημιωθέντα ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου
φέρεται ότι συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιογόνο
γεγονός προκειμένου να διαπιστωθεί η μη ύπαρξη ευθύνης
εξ αδικοπραξίας]Διατακτικό
Το άρθρο 5,  σημείο 3,  του κανονισμού  (ΕΚ) 44/2001  του Συμ­
βουλίου,  της 22ας Δεκεμβρίου 2000,  για τη διεθνή δικαιοδοσία,
την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις, έχει την έννοια ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρ­
μογής της εν λόγω διατάξεως αρνητική αναγνωριστική αγωγή με
αντικείμενο να διαπιστωθεί η μη ύπαρξη ευθύνης εξ αδικοπραξίας
ή οιονεί αδικοπραξίας.


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:399:0004:0004:EL:PDF

1 σχόλιο:

  1. Ο Άρειος Πάγος μπορεί πλέον ανεμπόδιστα να ορίσει ευρύτερα την έννοια του "εννόμου συμφέροντος" στο άρθρο 68 ΚΠολΔ. Η απόφαση αυτή του ΔΕΕ είναι εξαιρετικό ερμηνευτικό instrumentum (βλ. γενικότερα Καράση, Μ., Σκέψεις για μια ευρωπαική μεθοδολογία του δικαίου στο συλλογικό έργο "Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού δικαίου στην εθνική και την ευρωπαική τους διάσταση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 161 επ., passim).

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ